Jeden z głównych rodzaju transportu to żegluga. Znana jest ona ludzkości on najdawniejszych wieków. Za główną jej zaletę uważa się możliwość taniego przewożenia dużej ilości towarów na większe odległości, a także przedmioty o dużych rozmiarach, dlatego często wykorzystywana jest do przewożenia surowców oraz półproduktów.

Transport wodny dzieli się na morski oraz śródlądowy. Pierwszy z nich obejmuje przewożenie po rzekach, jeziorach oraz kanałach, muszą występować tam niezbędne warunki, aby było to możliwe.

Na świcie największe szlaki śródlądowe istnieją w:

W transporcie wodnym towarowym wykorzystywane są następujące rodzaje statków:

  • Masowce- przewożone są przede wszystkim suche ładunki transportowane luzem, ładowane bezpośrednio na pokład (węgiel, nawozy mineralne, rudy surowców, siarka, zboża, stal lub blacha, papier oraz kontenery.
  • Drobnicowce- przewozi się nimi tzw. drobnicę, przemysłowe towary, które są liczone na sztuki, pakowane natomiast w różne rodzaje opakowań, lub bez nich, na przykład samochody.
  • Kontenerowce- transportuje się nimi kontenery, a ich załadunek i wyładunek odbywa się w pionie.
  • Tankowce- przewożą materiały płynne (na przykład ropę naftową) lub skroplony gaz na specjalnie przygotowanych do tego statkach.
  • Chemikaliowce- transport upłynnionych chemikaliów.

Przewóz drogą morską jest jedną z najważniejszych dróg transportu w handlu światowym. Zajmuje on ponad 70% ogółu ładunków.

Zaletą transportu morskiego jest jego taniość, natomiast wadą- długotrwałość procesu przewożenia, konieczność przebudowy zbiorników wodnych, a także tworzenia śródlądowych portów morskich.