Przemysł wydobywczy w Afryce:

  • kobalt,
  • platyna,
  • ruda miedzi,
  • ropa naftowa,
  • gaz ziemny,
  • złotot,