Turystyką nazywamy krótkotrwałe oraz dłuższe wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania odbywane w celach poza zarobkowych. Zazwyczaj celem wszystkich podróży są : wypoczynek po to by zregenerować siły witalne, fizyczne oraz psychiczne, dalej krajoznawstwo, czy zwiedzanie zabytkowych miejsc, uprawianie sportu, dalej lecznictwo, kontakty z rodziną, liczne pielgrzymki do miejsc świętych, natomiast uwzględniając ruch turystyczny mamy; turystykę wypoczynkową, dalej turystykę krajoznawczą oraz turystykę specjalistyczną. Rozwój turystyki jest ściśle uzależniony od kilku czynników, są to: rozwój środków transportu, dalej wzrost zamożności społeczeństwa, czy konieczność zmian otoczenia, rosnące przeludnienie miast, czy uznanie znaczenia podróży dla stylu życia człowieka. Atrakcyjność turystyczna danego miejsca jest związana z: walory wypoczynkowe, dalej sytuacja polityczna kraju, dalej walory specjalistyczne oraz walory krajobrazowe.

Bardzo korzystny wpływ dla wzrostu przyjazdów turystycznych do naszego kraju mają:

* tranzytowe położenie Polski

* sąsiedztwo Niemiec

* piękne walory krajobrazu oraz atrakcje turystyczne, liczne uzdrowiska

* kultura

* nauka oraz folklor Polski

* piękne zabytki a także bardzo atrakcyjne ceny różnych towarów dla obcokrajowców.