Izaak Newton sformułował trzy prawa rządzące ruchem, powszechnie znane jako "zasady dynamiki Newtona".

Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, gdy na ciało nie działa żadna wypadkowa siła. Wtedy ciało to znajduje się w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym ( przyspieszenie jest równe zero).

Jeżeli wypadkowa siła jest różna od zera, to nadaje ona ciału przyspieszenie wprost proporcjonalne do tej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym. Zjawiska tego dotyczy druga zasada dynamiki.

Trzecia zasada dynamiki Newtona traktuje o oddziaływaniu między ciałami. Wzajemne oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze takie samo co do wartości lecz przeciwnie skierowane.