SWOBODNY SPADEK

DANE: h, g do obliczenia: ⌂t, Vk

S = Vo ∆t +  1

s = h, a = g, Vo = 0 2

2 » 1

h = 

∆t =  3

Vk = Vo + a ∆t 4

2,3 → 4

Vk= g   == Vk 

Metoda Nr 2

Trzeba skorzystać z zasady zachowania Energii mechać.

Ek = Ep

Ek - energia kinetyczna w momencie upadku

Ep - Energia potencjalna na wysokości h

/ x2

Vk = 

Rzut pionowy w górę

Dane: Vo, g do obliczenia: ∆t h max

V = Vo - g ∆t

g∆t = Vo ∆t  1

hmax = Vo∆t -  2

h max = Vo 

h max =

metoda druga

Ep = Ek

Ep Energia potencjalna na wysokości h max

Ek - Energia kinetyczna w momencie Wyrzutu

Mgh max =

H max 

Rzut Pionowy w Dół

Dane: Vo g do obliczenia: Vk

Ek = Eko + Ep

Ek - Ek w momencie upadku

Eko - Ek na wysokości h

Ep - Ep na wysokości h

// x2 

Rzut Poziomy

Dane: Vo g

Obl: Vk ∆t Z

Ruch ciała jest złożeniem takich o to ruchów :

1 Jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym ( swobodny spadek)

2 Jednostajnego kierunku poziomym

Czas ruchu ciała jest równy czasowi swobodnego spadku z wysokości ciała

Rzut Ukośny

Dane : Vo g α

Do obliczenia: hmax z ∆t

Ruch ciała jest złożeniem ruchów

1 Jednostajnie zmiennego w kierunku poziomym (rzut pionowy w górę i swobodny spadek )

2 Jednostajnego kierunku poziomym

 1

 2

 3

1 → 3

 4

 5

2 dla tego gdyż czas wznoszenia się na wys. Hmax jest równy czasowi swobodnego spadku z tej wysokości

1 → 5

 6

 7

2 , 6 → 7

 8

 9

Prace określamy jako iloczyn działającej siły przesunięcia i kosinusa konta zawartego między kierunkiem działającej siły a przesunięciem

W = F x S cosα W praca F Siła S czas

Moc określamy jako stosunek pracy do czasu w którym ta praca została wykonana

 P moc W praca T czas

Moc mówi nam o ilości pracy wykonanej w jednostce czasu

Energia potencjalna Sprężystości

 x - zmiana ugości sprężyny

K - współczynnik proporcjonalności

I Zasada Dynamiki

Jeżeli suma działających sił na to ciało będzie wynosiła zero to takie ciało będzie znajdowało się w spoczynku albo będzie poruszało się ruchem jednostajnie prostoliniowym

II zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało działa wypadkowa siła różna od zera to takie ciało porusza się ruchem zmiennym Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły działającej na o ciało

Moment bezwładności określamy jako sumę iloczynów mas poszczególnych punktów materialnych oraz kwadratów odległości tych punktów od osi obrotu

Energia kinetyczna Wzór

m- masa

V - prędkość