Pierwsza zasada dynamiki dotyczy sytuacji, gdy na ciało nie działa żadna wypadkowa siła. Wtedy ciało to znajduje się w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym ( przyspieszenie jest równe zero).