Zadanie 1. Przekształcenie wzoru

Napięcie elektryczne:

Napięciem elektrycznym UAB między dwoma punktami A i B pola elektrostatycznego lub między końcami przewodnika nazywamy iloraz pracy W – wykonanej przy przemieszczaniu ładunku q między tymi punktami przez siły elektryczne działające na ten ładunek – i wartości tego ładunku q. 

00031182.gif 

00031183.gif 

ponieważ jednostką pracy wykonanej przez siły elektrostatyczne jest dżul (J), a ładunku elektrycznego kolumb (C).

Z wzoru na napięcie możemy otrzymać wzór na pracę wykonaną podczas przesunięcia ładunku q oraz wartość tego ładunku.

00031184.gif 

00031185.gif  - dżul jest jednostką pracy

00031186.gif 

00031187.gif - jednostką ładunku jest kolumb (C).

Zadanie 2. Narysuj wykres zależności prędkości od czasu (co najmniej trzech dowolnych ruchów). Oblicz całkowitą drogę i prędkość średnią

00031188.jpg 

Etap I:  przedziale czasu od 0s – do 6s ciało jest w ruchu jednostajnym przyspieszonym

v0 = 0 

vk = 12 00031189.gif= const

00031190.gif 

Etap II: w przedziale czasu 6s – 10s ciało jest w ruchu jednostajnym

V0 = Vk = 12 00031189.gif = const

s2 = v2 t = 00031192.gif 

II sposób

s2 = P = a ∙ b = 00031193.gif 

Etap III: w przedziale czasu 10s – 14s ciało jest w ruchu jednostajnym opóźnionym

v0 = 10 00031189.gif  vk = 0

00031195.gif 

II sposób

00031196.gif 

Droga całkowita:

Sc = S1 + S2 + S3 = 36m + 48m + 24m = 108m

Prędkość średnia z jaką poruszało się ciało:

00031197.gif 

Odp: Ciało wykonało drogę 108m z prędkością średnią (w przybliżeniu) 7,71 00031198.gif