Ruchem drgającym -  nazywamy ruch , np. punktu poruszającego się tam i z powrotem po tym samym torze; ruch wówczas jest cykliczny oraz zachodzi w różnych odstępach czasu.

Drgania gasnące – ruch punktu również zachodzi tam i z powrotem, natomiast ustaje on po pewnym czasie. (sytuacja ta występuje, np. w związku z pojawiającym się oporem powietrza).

Drgania wymuszone –jest to dopełnienie energii, którą stracił punkt w związku z ruchem tam i z powrotem popychając ją.

Położenie równowagi (x0) – jest to położenie punktu na początku  oraz na końcu ruchu

Amplituda (A) - maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi.

Częstotliwość (f) – informuje nas,  do ilu drgań doszło w ciągu  jednej sekundy.

Okres drgań (T) – jest to czas, podczas którego ciało dokonało jednego pełnego drgania.

Poniżej przedstawiony jest wzór na okres drgań wahadła matematycznego co reprezentuje zależność między częstotliwością a okresem drgań:

 f= 1/T

Jednostką okresu jest jeden Hertz.

f = 1/s = 1Hz

Fala -  jest to zaburzenie, które rozchodzi się w danym ośrodku. Wyróżnia się fale:  poprzeczne (woda); podłużne(dźwiękowa).

Oznaczenia we wzorach:

l -  jest to długość fali

n - szybkość rozchodzenia się fali

T - okres fali

f - częstotliwość drgań

W fizyce znamy również zjawiska falowe takie jak : interferencja (nakładanie się fal), dyfrakcja (ugięcie się fal) odbicie fali.

Wszyscy słyszymy odgłosy o częstotliwości w przedziale od ok. 20Hz do ok. 20kHz.

Ultradźwięki -  są to dźwięki o wyższej częstotliwości od zakresu słyszalności człowieka.

Infradźwięki – jest to dźwięki o niższej częstotliwości od zakresu słyszalności człowieka.

Wysokie/niskie dźwięki – mówiąc inaczej dźwięki o wyższej/niższej częstotliwości.

Barwa dźwięku – cecha dźwięku pozwalająca na rozróżnienie źródeł jego pochodzenia (np. rozróżnienie instrumentów)

Echo – inaczej mówiąc odbicie się fali dźwiękowej. Fala powraca do nas po czasie pozwalającym na rozróżnienie obydwu dźwięków (pierwotnego i odbitego)

Drgania akustyczne – jest to ruch cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi.

Fala akustyczna – mechaniczne fale podłużne, które rozchodzą się w każdym ośrodku.