Pierwsza zasada dynamiki zwana jest również pierwszym prawem Newtona, lub zasadą bezwładności.

Informuje ona nas, jak zachowuje się ciało, w momencie gdy nie działają na nie żadne siły, albo gdy działanie tych sił równoważy się, zatem wartość siły wypadkowej równa jest 0.

Bezwładność jest to skłonność ciała do zachowania wcześniejszego stanu ruchu, czyli kierunku, zwrotu oraz szybkości ruchu.

Jeżeli wypadkowa sił działających na ciało wynosi zero, wówczas ciało zostaje w spoczynku albo przemieszcza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Sformułowanie pierwszej zasady dynamiki:

Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub gdy działające siły równoważą się (siła wypadkowa jest równa zeru), to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.