1. Zaproponuj sposób rozdzielenia mieszaniny:
 1. soli kuchennej z piaskiem
 2. etanolu z wodą

Jaki to rodzaj mieszaniny? Stosuj słownictwo chemiczne. Należy odzyskać każdy

ze składników.

 1. Zapisz co oznaczają wzory i symbole chemiczne.

Ca; 2O2;3H2O; 2Li; MgO; 5Fe2O3; H2; 3CO2

 1. Oblicz masę cząsteczkową dla podanych związków chemicznych:

tlenek glinu; tlenek miedzi (II) ; kwas azotowy (V) ; kwas siarkowodorowy; zasada potasowa; wodoretlenek żelaza (III) ; sól; azotan (V) miedzi (II) ; sól węglanu wapnia

 1. Zapisz równania reakcji chemicznych dla podanych przykładów.
 1. otrzymywanie tlenku glinu
 2. reakcja tlenku żelaza (III) z wodorem
 3. rozkład tlenku rtęci

Podpisz typy reakcji.

Ad. 1

 1. Rozdzielenie soli kuchennej od piasku:
Sekcja 1.01  
Początek:
Mieszaninę piasku i soli kuchennej wsyp do naczynia z (najlepiej ciepłą) woda i wymieszaj.
Spostrzeżenia:
Piasek opada na dno, a sól przechodzi do roztworu. Jest to mieszanina niejednorodna.
Przebieg:
Roztwór znad piasku należy zlać (taki proces nazywamy dekantacją) do porcelanowej miseczki. Następnie w procesie krystalizacji odparować wodę ogrzewając miseczkę, aż pozostanie w niej biała krystaliczna sól.
Wniosek:
Mieszaninę piasku i soli można rozdzielić wykorzystując rozpuszczalność soli w wodzie.
 1. Rozdzielenie etanolu z wodą
 • Początek:

Do probówki wlać etanol oraz wodę.

 • Spostrzeżenia:

Mieszanina 95,6% etanolu z wodą jest popularnie nazywana spirytusem. Jest to mieszanina azeotropowa. Taką mieszaninę można rozdzielić metodą destylacji azeotropowej*), która polega na rozdestylowaniu ich po uprzednim wprowadzeniu dodatkowego składnika, tzw. czynnika azeotropującego. Jest to mieszanina jednorodna.

 • Przebieg:

95,57% etanolu

temperatura wrzenia etanolu 78,3 °C

temperatura wrzenia benzenu 68,86 °C

Azeotrop etanol-woda rozdzielamy po przez dodanie pewnej ilości benzenu. Powstaje wówczas trójskładnikowa mieszanina azeotropowa o składzie 7,5% wody, 18,5% etanolu, 74% benzenu. Po całkowitym oddestylowaniu takiej mieszaniny pozostałością jest alkohol bezwodny (absolutny).

 • Wniosek:

Mieszaninę azeotropową można rozdzielić wykorzystując różnice wrzenia temperatur oraz dodaniu dodatkowego składnika.

Ad. 2

1.  Ca- wapń

a.  Calcium

2.  2O2- dwie cząsteczki dwuatomowego tlenu

a.  Oxygenium

3.  3H2O- trzy cząsteczki:

a.  tlenku wodoru
b.  wody

4.  2Li- dwie cząsteczki litu

a.  lithium

5.  MgO- tlenek magnezu

a.  magnezja palona
b.  magnesia ustna

6.  5Fe2O3- pięć cząsteczek  tlenku żelaza (III)

7.  H2- gazowa cząsteczka dwuatomowego wodoru

8.  3CO2- trzy cząsteczki:

a.  tlenku węgla (IV)
b.  ditleneku węgla
c.  dwutlenku węgla

Ad. 3

 

Ad. 4

 •   Otrzymywanie tlenku glinu (Al2O3)

 •   Jest to reakcja syntezy
 •   Reakcja tlenku żelaza (III) [(Fe2O3] a wodorem [H]

 •   Jest to reakcja wymiany (podwójna)
 •   Rozkład tlenku rtęci

 •   Jest to reakcja analizy