Kapsaicyna ( ostre )Poliakrylan sodu mocno wciaga wode stosowany jest w pambersachTrombocyty inaczej plytki krwi odpowiedzialne za jrzepniecie krwi.Linalool olejek np na komaryH2so4 kwas siarkowy +perhydrol=piraniaBezyna ciezka hydroodsiarczona to inaczej ropa naftowaNacisk krwi na sciany tetnucy to cisnienie tetnicze

Parafina (z łac. parum affinis, niskie powinowactwo) – mieszanina stałych alkanów, zawierających od 16 do 48 atomów węgla w cząsteczce, wydzielana między innymi z ciężkich frakcji ropy naftowej o temperaturze wrzenia ponad 350 °C lub Poliweglan szyby wykonane z niego sa bardzo elastyczne

Dna sklada się z czterech zasad azotowych guaniny adeniny cytozyny oraz tyminy

RNA - kwasy rybonukleinowe - wykorzystywane są w procesie wytwarzania białek. Podobnie jak DNA składają się one z nukleotydów. Jednak nukleotydy budujące RNA różnią się nieco od tych w DNA. W ich skład wchodzi cukier - ryboza - a zamiast tyminy w RNA występuje uracyl. Ponadto RNA jest przeważnie jednoniciowy. Komórka wytwarza różne rodzaje RNA. mRNA - przenosi informacje o kolejności aminokwasów z jądra do cytoplazmy. tRNA - dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek. rRNA - buduje rybosomy.

Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów.

Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.

Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji. Rybosomyzbudowane są z rRNA i białek. Cytoplazma Płynna substancja wypełniająca wnętrze każdej komórki.