dysocjacja to rozpad na jony pod wpływem wody. w tym przypadku na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. ZAPIS OGLNY REAKCJI ZOBOJETNIANIA:KWAS + ZASADA  SÓL + WODA, Reakcje zobojętniania przedstawię na przykładzie reakcji kwasu solnego HCl i zasady sodowej (wodorotlenek sodu) NaOH