TLENKI

Tlenki są to związki pierwiastków (metali i niemetali) z tle­nem,

 

Otrzymywanie tlenków  równa­nia reakcji:

Ca CO3 → CaO + CO2

S + O2 → SO2

Cu(OH)2 → CuO + H2O

2 Mg + O2 → 2 MgO

C + O2 → CO2

2 SO2 + O2 → 2 SO3

CO2 + C → 2 CO

MgCO3 → MgO + CO2

Tlenki

niemetali

CO

CO2

SiO2

SO2

SO3

N2O

NO

N2O3

NO2

N2O5

tlenek węgla(II)

tlenek węgla(FV)

tlenek krzemu (IV)

tlenek siarki(IV)

tlenek siarki (VI)

tlenek azotu(I)

tlenek azotu(II)

tlenek azotu (III)

tlenek azotu (IV)

tlenek azotu (V)

                   

Tlenki

metali

Na2O

MgO

A12O3

FeO

Fe2O3

CrO

Cr2O3

CrO3

PbO

HgO

tlenek sodu

tlenek magnezu

tlenek glinu

tlenek żelaza(II)

tlenek żelaza(III)

tlenek chromu (II)

tlenek chromu (III)

tlenek chromu(VI)

tlenek ołowiu (II)

tlenek rtęci(II)

Tlenki

niemetali

CO

CO2

SiO2

SO2

SO3

N2O

NO

N2O3

NO2

N2O5

tlenek węgla(II)

tlenek węgla(FV)

tlenek krzemu (IV)

tlenek siarki(IV)

tlenek siarki (VI)

tlenek azotu(I)

tlenek azotu(II)

tlenek azotu (III)

tlenek azotu (IV)

tlenek azotu (V)

                   

Tlenki

metali

Na2O

MgO

A12O3

FeO

Fe2O3

CrO

Cr2O3

CrO3

PbO

HgO

tlenek sodu

tlenek magnezu

tlenek glinu

tlenek żelaza(II)

tlenek żelaza(III)

tlenek chromu (II)

tlenek chromu (III)

tlenek chromu(VI)

tlenek ołowiu (II)

tlenek rtęci(II)

Badany tlenek

Efekty świadczące o zachodzącej reakcji

Wnioski

Równanie reakcji

z kwasem

z zasadą

MgO

zmiana barwy oranżu metylo­wego z czerwo­nej na żółto-pomarańczową

brak zmiany barwy wskaź­nika

reaguje z kwasem

MgO + 2 HCI → MgCl2 + H2O

A1203

rozpuszczanie tlenku

rozpuszczanie tlenku

reaguje z kwasem i zasadą

A12O3 + 6 HCI → 2 A1C13 + 3 H2O

A12O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2Na[Al(OH)4]

P4010

brak zmiany barwy wskaź­nika

odbarwienie fenoloftaleiny

reaguje

z zasadą

P4O10 + 12 NaOH → 4 Na3PO4 + 6 H2O

WODOROTLENKI

Wodorotlenkami nazywamy wszystkie związki nieorganiczne, których cząsteczki zawierają kationy metali (M+) i aniony wodorotlenkowe (OH-).