1. Mieszanina - to co najmniej dwie substancje zmieszane w dowolnych proporcjach. 

2. Mieszaniny dzielimy na:

a) jednorodne - składników nie widać gołym okiem, na przykład: woda z cukrem, powietrze, stopy metali.

b) niejednorodne - składniki można łatwo odróżnić, na przykład woda z pisakiem, sałatka warzywna.

3. W rozdzielaniu wykorzystuje się różnice we właściwościach ich poszczególnych składników.

4. Metody rozdzielania mieszanin niejednorodnych:

a) sączenie - filtracja, na przykład mieszanina wody i piasku

b) za pomocą magnesu, na przykład mieszanina siarki i żelaza

c) sedymentacja z dekantacją

Sedymentacja - polega na opadaniu na dno naczynia cząstek ciała stałego pod wpływem siły ciężkości.

Dekantacja - oddzielenie ciała stałego przez zlanie klarownej cieczy znad osadu.

d) użycie rozdzielacza

5. Rozdzielanie mieszanin jednorodnych:

a) odparowanie rozpuszczalnika

b) krystalizacja

c) destylacja - polega na rodzieleniu mieszaniny cieczy różniącej się wartościami temperatury wrzenia i ich kolejnego odparowywania i skraplania.

d) chromatografia bibułowa