Atom jest to najmniejsza drobina pierwiastka chemicznego

-z jądra atomowego.

-ze swery pozajądrowej

W celu określenia ilości cząstek elementarnych posługujemy się:

-liczbą atomową (porządkową) Z 

-liczbą masową A 

Liczba atomowa podaje:

-ilość protonów w jądrze atomowym

-ilość elektronów w sferze pozajądrowej

-ładunek jądra atomowego

Liczba masowa A podaje:

-ilość nukleonów (protony+neutrony)

n=A-Z

e=p