Genetyka jest to nauka zajmująca się prawami dziedziczenia oraz zjawiskiem zmienności organizmów w oparciu o informację zawartą w kwasach nukleinowych. Po raz pierwszy słowo genetyka użył William Bateson w 1905 roku, w stosunku do prowadzonych przez siebie badań. Po użyciu tego terminu na Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Krzyżowania Roślin pojęcie zostało spopularyzowane i przyjęło się. W ten sposób na stałe trafiło to słownika i jest używane do chwili obecnej.

Najważniejsze wydarzenia z dziedziny genetyki:• 1866 r. Grzegorz Mendel sformułował reguły rządzące dziedziczeniem cech, które nazwano w późniejszym czasie prawami Mendla.• 1910 r. Thomas Morgan ogłosił chromosomowa teorię dziedziczności, zgodnie z którą, podstawowe czynniki dziedziczenia, czyli geny są zlokalizowane na chromosomach.• 1928 r. Frederick Griffith przeprowadził eksperyment, w którym odkrył, iż żywa niezjadliwa bakteria mogła pobrać materiał genetyczny od martwej bakterii zjadliwej. Zaobserwowane zjawisko nazwał transformacją.• 1931 r. Joachim Hammerling przeprowadził eksperyment, w którym udowodnił, że materiał genetyczny jest zlokalizowany w jądrze komórkowym.• 1944 r. Oswald Theodore Avery wraz z współpracownikami (McLeod, McCarty) okrył, że nośnikiem informacji genetycznej jest DNA, a niej jak poprzednio uważano białka. Wynik ten został potwierdzony w 1952 r. przez Marthę Chase i Alfreda Hersheya.• 1953 r. James Watson i Francis Crick w oparciu o badania Rosalind Franklin opracowali model przestrzennej budowy DNA.• 1977r. Frederick Sanger i Walter Gilbert opracowali metodę sekwencjonowania, czyli odczytywania kolejności nukleotydów w DNA.• 2003 r. w ramach projektu Human Genome Project opracowano sekwencje ludzkiego genomu, która została poznana w 99%.