Rozwój genetyki pozwala na pewną kontrolę człowieka w zakresie jego materiału genetycznego. Postęp techniczny zaczął nieść ze sobą niebezpieczeństwo ogromnej ingerencji w organizmy, a przede wszystkim w organizmy ludzkie.

Nie zawsze są jasne do końca cele i zadania oraz skutki eksperymentów genetycznych, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek badań należy dokładnie rozważyć ich konsekwencje medyczne i moralne. Obawy budzą też stosowane metody i środki.

Dostępność takich badań jak: badania prenatalne i różne prognozy genetyczne może zmieniać podejście ludzi do zagadnień macierzyństwa i małżeństwa, a także do samego wyboru trybu życia. Wykrycie jakichkolwiek zmian genetycznych niekorzystnych dla zdrowia mogłoby skutkować np. decyzją o przerwaniu ciąży. Nie tylko z troski o jakość życia chorego człowieka, ale często z własnej wygody (chęci uniknięcia odpowiedzialności). Zastosowane techniki mogą w przyszłości zmieniać relacje rodzice - dziecko, czy jednostka - społeczeństwo. Nowe techniki mogą zmienić model rodziny, istnieje ryzyko chęci stworzenia rodziny "idealnej", w której będą przekazywane tylko "dobre" geny. Co gorsze takie podejście może być traktowane jako obowiązek moralny wobec przyszłych pokoleń.

Rozwój genetyki umożliwia (będzie umożliwiał w przyszłości) świadome kontrolowanie procesów dziedziczenia. Może pojawić się pokusa transformacji nie tylko organizmów niższych, ale również człowieka. Genetyka Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności organizmów. Bada budowę materiału genetycznego i mechanizmy jego działania (genetyka molekularna), jak również zasady przekazywania informacji genetycznej ... Czytaj dalej Słownik biologiczny niesie ze sobą wiele korzyści dla życia i zdrowia ludzi, ale niebezpieczeństwa są równie duże.

Dlatego ważne jest zachowanie właściwych proporcji między dążeniem poznania a zachowaniem praw jednostek.