Rozmnażanie ma na celu zapewnienie istnienia gatunku na Ziemi.

Typy rozmnażania:

a. płciowe - przy udziale komórek rozrodczych tzw. gamet :

żeńskie - komórka jajowa

męskie - plemnik.

b. przez podział komórki:

- rozmnażania bezpłciowe (np.bakterie, grzyby)

- pączkowanie (np.drożdże, stułbia)

- zarodniki (np.mszaki, paprotniki, grzyby)

- fragmentacja ciała (np.glony wielkomórkowe, grzyby)

- rozmnażania wegetatywne przy udziale kłączy (np.perz), bulw (np.ziemniaki), cebul (np.tulipan), rozłogów (truskawka).

 

Zapłodnienie - połączenie komórki jajowej z plemnikiem.

Zapłodnienie dzielimy na dwie grupy :

a. zewnętrzne (ryby, płazy)

b. wewnętrzne (ptaki, gady).

Zygota - zapłodniona komórka jajowa.

Dymorfizm płciowy - to różnice w wyglądzie zewnętrznym między samcem a samicą.

 

Typy rozwoju - prosty i złożony:

a. prosty (bez larwy), forma młodociana różni się tylko rozmiarem - nie występuje stadium poczwarki

b. złożony (z larwą).