Z tego artykułu dowiesz się:

W listopadowym egzaminie maturalnym biorą udział szkoły, które wcześniej zgłosiły chęć próbnego sprawdzenia wiedzy swoich uczniów. 22 listopada 2021 roku od godziny 9 maturzyści rozwiązywali arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym, a od 14 mierzyli się z poziomem rozszerzonym. Na rozwiązanie pierwszego mieli 170 minut, na drugi o 10 minut więcej. 

Matura z języka polskiego — zadania

Egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego składa się z dwóch części — testowej i pisemnej. W pierwszej maturzyści muszą zapoznać się z jednym lub dwoma tekstami nieliterackimi (np. artykułem), a potem rozwiązać dotyczące ich treści zadania otwarte i zamknięte. W tej części pojawiają się również pytania sprawdzające wiedzę z zakresu nauki o języku. W drugiej części egzaminu uczniowie piszą wypracowanie na minimum 250 słów. Do wyboru mają jeden z dwóch, związanych z lekturami szkolnymi, tematów.

Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć z całego egzaminu, to 70 — 20 z części testowej i 50 z pisemnej. Uzyskanie co najmniej 30 proc. z nich gwarantuje zdanie egzaminu. Rozszerzony arkusz z języka polskiego składa się jedynie z części pisemnej. Tu również maturzyści mają do wyboru zazwyczaj dwa tematy: analizę porównawczą dwóch tekstów literackich lub wypowiedź o charakterze argumentacyjnym.

Czytaj o próbnej maturze 2021 z matematyki (kliknij >>)

Matura z języka polskiego — tematy wypracowań

Przed egzaminem wielu maturzystów dzieliło się na Twitterze swoimi przypuszczaniami, co do tematów wypracowań, które mogą się pojawić na próbnej maturze. Wielu z nich nie chciało, by wydawnictwo Operon zamieściło w arkuszu tematy związane ze „Sklepami Cynamonowymi” Brunona Schulza oraz „Dziadami” i „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Część obaw maturzystów niestety się sprawdziła, ponieważ pierwszy temat dotyczył manifestacji patriotyzmu w „Dziadach cz. III”. Drugi był związany z „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej — uczniowie mieli napisać na podstawie fragmentu lektury rozprawkę, na temat tego, czy praca daje szczęście. Ostatnim tematem była interpretacja wiersza Ludmiły Marjańskiej. Z relacji maturzystów wynika, że żaden z tematów nie należał do najłatwiejszych.

Joanna Cwynar

Przeczytaj maturalne lektury za darmo:

Pan Tadeusz —  czytaj treść lektury >>

Nad Niemnem — czytaj treść lektury >>