Z tego artykułu dowiesz się:

W grudniowym egzaminie ósmoklasisty z Operonem biorą udział szkoły, które zgłosiły chęć próbnego sprawdzenia wiedzy swoich uczniów. W dniach 24-26 maja 2022 roku ósmoklasiści napiszą właściwy test. W bieżącym roku szkolnym podobnie jak w poprzednim, na egzaminach będą obowiązywać udogodnienia dla uczniów m.in. okrojenie zakresu podstawy programowej i zmniejszenie liczby zadań otwartych bez jednoczesnego skracania czasu pracy.  

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – zadania  

Egzamin z języka trwa 90 minut i składa się z ok. 15 zadań (zamkniętych i otwartych), za które można zdobyć maksymalnie 55 punktów. Arkusz ma 4 części, sprawdzające poszczególnie umiejętności — rozumienie tekstu słyszanego, czytanego, znajomość środków językowych oraz pisanie dłuższej wypowiedzi. Test weryfikuje znajomość angielskiego na poziomie biegłości językowej A2. Ze względu na udogodnienia w tym roku szkolnym na egzaminie ograniczony został zakres środków gramatycznych oraz zmniejszono liczbę zadań otwartych i zamkniętych. 

Czytaj o próbnym egzaminie ósmoklasisty z matematyki (kliknij ») 

Jesteś tegorocznym ósmoklasistą? Sprawdź arkusze z poprzednich lat!

Egzamin ósmoklasisty 2021 - arkusze

Egzamin ósmoklasisty 2020 - arkusze i odpowiedzi

Latarnik — czytaj treść lektury

Ucz się z naszą aplikacją Omnibus!

2021-12-06 15_17_44-Ściągi, wypracowania, lektury - Bryk.pl