Do układu krążenia zaliczamy układ krwionośny oraz chłonny(limfatyczny). Układ krwionośny buduje serce oraz naczynia krwionośne, którymi krąży krew. Krew jest wyspecjalizowaną, płynną tkanką. Krew pełni w organizmie bardzo liczne funkcje:

  • Dostarcza tkankom substancje odżywcze
  • Transportuje gazy oddechowe, między tkankami, a układem oddechowym
  • Transportuje zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii, z tkanek do układu wydalniczego
  • Reguluje temperaturę ciała
  • Rozprowadza po organizmie hormony i witaminy
  • Pełni funkcje odpornościowe i obronne

Krew składa się z części płynnej, czyli osocza, w którym zawieszone są elementy morfotyczne. Osocze jest w 90% zbudowane z wody, ponadto zawiera liczne białka, między innymi globuliny, albuminy i fibrynogen, enzymy i hormony. Ponadto w skład osocza wchodzą substancje mineralne i barwniki. Do elementów morfotycznych zaliczmy erytrocyty, leukocytytrombocyty. Erytrocyty ssaków, w tym człowieka mają kształt spłaszczony i są pozbawione jądra komórkowego. Na 1 mm3 krwi przypada 4500000 erytrocytów. Erytrocyty zawierają czerwony barwnik oddechowy, czyli hemoglobinę. Hemoglobina nadaje krwi czerwoną barwę. Uczestniczy ona w transporcie tlenu z płuc do tkanek. Leukocyty są składnikami bezbarwnymi. Zawierają one jądro, a ich kształt jest zmienny. Mają zdolność wywędrowania z naczynia krwionośnego do tkanek. Leukocyty pełnią w organizmie funkcje obronną przed czynnikami obcymi. U zdrowego człowieka, na 1 mm3 krwi przypada od 5 do 9 tysięcy leukocytów. Leukocyty dzielimy na granulocyty i agranulocyty. Do agranulocytów zaliczamy monocyty i limfocyty. Trombocyty powstają w czerwonym szpiku kostnym. Ich funkcją jest hamowanie krwawienia poprzez zlepianie brzegów rany. Ponadto uwalniają one czynnik krzepnięcia.

Serce zbudowane jest z czterech części: prawej i lewej komory oraz prawego i lewego przedsionka. Jest ono całkowicie podzielone na część prawą i lewą. Przegroda międzykomorowa jest kompletna. Zapobiega to mieszaniu się krwi utlenowanej z odtlenowaną. Serce człowieka jest narządem silnie umięśnionym i niezwykle sprawnym. Serce znajduje się w obrębie klatki piersiowej, tuż za mostkiem. Otacza je osierdzie, będące mocnym worem, zbudowanym z tkanki łącznej. Pomiędzy wewnętrzną ścianą osierdzia, a zewnętrzną ścianą serca znajduje się jama osierdzia. Jest ona wypełniona płynem. Ścianę serca buduje przede wszystkim tkanka mięśnia sercowego. Serce wyposażone jest w zastawki. Zapobiegają one cofaniu się krwi. Zamykają się one w sposób automatyczny. Pomiędzy prawym przedsionkiem, a prawą komorą występuje zastawka trójdzielna. Pomiędzy lewym przedsionkiem, a lewą komorą występuje zastawka dwudzielna. Pomiędzy komorami, a ujściem aorty i tętnicy płucnej występują zastawki półksiężycowate.

Układ krwionośny budują ponadto trzy typy naczyń: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Tętnice są naczyniami grubościennymi. Prowadzą one krew z serca do tkanek. Ich mięśniówka jest silnie rozwinięta. Żyły prowadzą krew z tkanek do serca. Wyposażone są w liczne zastawki, uniemożliwiające cofanie się krwi. Światło żył jest dość szerokie, a ich ściany są, w porównaniu ze ścianami tętnic, cienkie. Ciśnienie krwi, płynącej żyłami jest stosunkowo niskie. Naczynia włosowate są bardzo cienkie, ich szerokość jest niewiele większa niż szerokość erytrocytu. Występują pomiędzy żyłami i tętnicami, gęstą siecią oplatając lub przenikając narządy. Ich ściany są bardzo cienkie, niekiedy porowate. Ściany naczyń włosowatych zbudowane są najczęściej z tylko jednej warstwy komórek. Ma to związek z tym, że naczynia włosowate są głównym miejscem wymiany substancji między krwią, a komórkami ciała.