Odporność - zdolność do orony przed wnikaniem i atakiem chororotwórczych organizmów i wirusów 

Reakcja odpornościowa - reakcja organizmu prowadząca do ich zniszczenia

Makrofagi - komórki żerne, największe krwinki białe, pochłaniają drobnoustroje chorobotwórcze

Limfocyty T - bezpośrednio rozpoznają i niszczą komórki zainfekowane wirusami

Limfocyty B  - krwinki białe, które produkują przeciwciała

Surowica - osocze krwi pozbawione czynników krzepnięcia krwi, w tym fibrynogenu i płytek krwi, zawiera przeciwciała skierowane przeciwko ściśle określonym antygenom 

Szczepionka - osłabione bądź zabite drobnoustroje chorobotwórcze lub ich białka, które pobudzają układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał i komórek pamięci

Antygeny - substancje białkowe, wirusy, bakterie, które po wniknięciu do organizmu wywołują w nim reakcję odpornościową

Przeciwciała - białka produkowane przez limfocyty B, mające zdolność łączenia się z ciałem obcym ( antygenem ) i niszczenia go 

Patogen - ciało obce zdolne wywołać chorobę, może nim być na przykład wirus, mikroorganizm chorootwórczy, substancja chemiczna

 

Układ odpornościowy - składa się z elementów należących jednocześnie do innych układów narządów. Budują go narządy ( grasica, śledziona, węzły limfatyczne ), tkanki ( szpik kostny ), komórki ( leukocyty ). Układ odpornościowy umożliwia unieszkodliwianie czynników chorobotwórczych ( bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków, zwierząt pasożytniczych )

Rodzaje odporności:

  1. Odporność nieswoista ( wrodzona )
  • nieuszkodzona skóra
  • błona śluzowa dróg oddechowych
  • kwaśny odczyn potu i soku żołądkowego 
  • ślina i łzy
  • fizjologiczne odruchy obronne ( wymioty, biegunka, kaszel, kichanie, chrząkanie )

2. Odporność swoista ( nabyta )

  • np. szczepionki