Ekosystem- jest to układ współdziałających ze sobą elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.

Biotop- elementy przyrody nieożywionej.

Biocenoza- elementy przyrody ożywionej.

Ekologia- nauka zajmująca się zależnościami pomiędzy elementami środowiska.

Populacja- Grupa krzyżujących się ze sobą osobników jednego gatunku zajmująca określony teren.

Sukcesja- proces, który przebiega etapami od stadium początkowego do stadium końcowego – klimaks.

Inżynieria genetyczna- nauka zajmująca się modyfikowaniem genów w DNA.

GMO- Genetically Modified Organism.

Symbioza- hipopotam i bąkojad, korzenie drzew i grzyby.

+

Daty: Sprzątanie świata i Dzień Ziemi.