Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego - wybrane aspekty

nwestycje w kapital ludzki sa postrzegane jako kapital rozwoju gospodarczego. Gospodarki ktore w umiejetny sposob sa w stanie wykorzystywac wiedze maja wysoki PKB na glowe mieszkanca.

Wyszkalcenie a rozwoj godpodarczy

 •   wzrost przecietnego wyksztalcenia ludnosci w wieku produkcyjnym o jeden procent podnosi tempo wzrostu gospodarczego o 0.02-0.07 punktu procentowego; (im wyzsze wyksztalcenie tym bardziej wzrasta tempo rozwoju gospodarki
 •   kapital nagromadzony w ludziach rosnie srednio w swiecie w tempie ok 2,7% wyzszym niz tempo wzrostu dochodu narodowego mieszkanca

Te wnioski zostaly wysnute na podstawie 15 najlepiej rozwijajacych sie krajow.

Naklay na ksztalcenie w Polsce

naklady na ksztalcenie, nauke i technike ksztaltowaly sie w Polsce od konca lat szescdziesiatych na niskim poziomie;

intensywnosc nakladow na ksztlalcenie byla od poczatku lat siedemdziesiatych dwukrotnie, a na nauke nawet trzykrotnie nizsza od intensywnosci w krajach europejskich

Nazwy sal:

KM - prof PB wizytujacy w Montrealu

KF - lista filadelfijska (czasopism)

KS - ranking szanghajski (miejsce PB wsrod innych)

KB - konstrukcja sali

Naklady na badania i rozwoj z biegem lat w Polsce maleja. (nawazniejsza sfera B+R)

Zatrudnienie w sferze B+R z biegiem lat w Polsce rosnie ale bardzo wolno (od 4.3 w 1995 do 4.6 w 2004 roku)

Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi

W samym hasle zzl kryje sie aspekt strategiczny.

Kapital ludzki:

 •   zasob wiedzy i umiejetnosci
 •   predyspozycje psychiczne i motywacja
 •   zasob zdrowia i energii witalnej

ujecie waskie  - 

ujecie szerokie - 

Funkcje zasobow ludzkich:

 •   ekonomiczna - motor rozwoju gospodarczego, srodek pobudzania procesow gospodarczych, realizowana poprzez produktywne zatrudnienie zasobow ludzkich
 •   spoleczna - rozwoj ludzkich talentow, zdolnosci, wiedzy, umiejetnosci jako warunkiem poprawy jakosci zycia ( i pelniejszej partycypacji w zyciu spolecznym)

Funkcje pracy:

 •   ekonomiczna - tworzenie produktu spolecznego, nowych wartosci, powoduje wzrost produkcji dobr i uslug, dobrobytu spolecznego (jej realizacja zalezy od stopnia wykorzystania potencjalnych zasobow oraz od jakosci i wydajnosci zasobow ludzkich)
 •   dochodowa - dochod z pracy jako najwazniejsza forma dochodu (praca daje nam srodki do zycia)
 •   spoleczna - zatrudnienie jest forma realizacji spolecznej potrzeby pracy, zawodowych i spolecznych aspiracji czlowieka, oraz uczestnictwa w zyciu spolecznym (czlowiek ma potrzebe pracy, praca powoduje ze chce sie nam przychodzic do pracy)

Geneza strategicznego zarzadzania zasobami ludzkimi

zarzadzanie zzl - termin uzywany od ponad piecdziesieciu lat glownie w krajach anglosaskich

Za autora uwaz sie Miles'a ktory w latach 60 ych zamiescil w "Harvard Business Review" artykul o zasobach ludzkich

poczatek lat 80 tych - dostrzega sie istotna zmiane w rozwoju koncepcji dotyczacych zzl; zostaje uznane za nowa filozofie kierowania ludzmi rozna od starszego zarzadzania kadrami; traktowane jest od tej pory jako nowe podejscie do kierowania ludzmi, ktorego istota jest wzajemne oddzialywanie roznych elementow, ktore wytyczaja granice miedzy zzl a zarzadzaniem personelem

Cechy strategicznego zzl:

 •   zmiana w podejsciu do podejmowanych dzialan (z operacyjnych do dzialan na poziomie strategicznym)
 •   najwazniejsza filozofia staje sie lokowanie dzialan zzl w sferze strategicznej i potrzebie nadania zzl strategicznego znaczenia
 •   polityka personalna nie moze byc odrebnym elementem zarzadzania, musi byc integralna czescia zarzadzana organizacja 

zasadnicza roznica miedzy zzl a innymi podejsciami do kierowania ludzim

 •   w zzl ludzie traktowani sa nie jako koszt ale jako aktywa (ktorych wartosc bedzie wzrastac dzieki odpowiednim inwestycjom)

Inne roznice miedzy zzl a starszymi podejscmia do zarzadzania ludzmi:

 •   wartosci i zalozenie
 •   aspekty strategiczne
 •   kwiastie zaangazowania kierownictwa liniowego
 •   mietody i techniki wplywajace na ksztalt stosunkow pracowniczych

Definicja zzl (wg Armstronga)

ZZL - spojna, strategiczna metoda kierowania najcenniejszym kapitalem, czyli kapitalem ludzkim

Zasoby ludzkie jako parametr strategiczny (zrodlo przewagi konkurencyjnej)

Zrodlo przewagi konkurencyjnej to element dzieki ktoremu bedziemy mieli przewage nad innymi.

Zasoby ludzkie sa najcenniejsze dla firmy, poniewaz by odpowiednio wykorzystac technologie i kapital musimy miec odpowiednich ludzi dzieki ktorym odpowiednio wykorzystamy te zasoby. Zasoby ludzkie wyrozniaja sie tym z posrod innych tym, ze potrafia myslec i dzieki temu rozwijac sie.

Przyczyny postrzegania jako parametru strategicznego: (czyli docenianego elementu)

 •   zaostrzajaca sie walka konkurencyjna (zabieganie o pracownikow z powodu duzej liczby firm)
 •   wzrost kwalifikacji, a tym samym swiadomosci i aspiracji pracownikow
 •   splaszczanie sie struktur organizacyjnych (struktura plaska charakteryzuje sie duza rozpietoscia kierowania, czyli jednemu kierownikowi przypada duzo osob; wieksza samodzielnosci i odpowiedzialnosc pracownikow)

Zrodla parametrow strategicznych (zrodla przewagi) zalezaly od: 

 •   lata 50: czynniki techniczne (godpodarka po wojnie wymagala odbudowy)
 •   lata 60: czynniki ekonomiczne (rozwoj ksiegowosci itp, potrzebny byl ktos kto zapanuje nad finansami)
 •   lata 70: zbyt, marketing (mamy juz technologie, finanse, musimy sprzedac produkt, zbyt stal sie parametrem strategicznym
 •   lata 80: zasoby ludzkie (zabiegamy o pracownika bo konkurencja jest duza)