Henry Mintzberg wyróżnił kilka podstawowych ról kierowniczych:

  1. autorytet formalny- wynikający z nominacji, zgodne z normami prawa upoważnienie do dysponowania zasobami firmy, udzielone przez właściciela
  2. Role interpersonalne:

a) reprezentant (funkcje ceremonialne, tworzenie właściwego klimatu wewnątrz i na zewnątrz organizacji)

b) przywódca (wytyczenie celów, motywowanie pracowników, stworzenie zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania)

c) łącznik (ułatwianie i organizowanie kontaktów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy)

3) Role informacyjne:

a) monitor (przeszukiwanie otoczenia i wnętrza organizacji w celu uzyskania ważnych informacji)

b) rozdzielający informacje (przekazywanie podwładnym ważnych informacji)

c) rzecznik (zaspokajanie potrzeb informacyjnych przełożonych oraz komunikowanie się z otoczeniem)

4) Role decyzyjne:

a) przedsiębiorca (wprowadzenie innowacji i podejmowanie skalkulowanego ryzyka)

b) przeciwdziałający zakłóceniom (reakcje na sytuacje które są poza kontrolą)

c) rozdzielający zasoby (decyzje ile, komu i jakie zasoby)

d) negocjator (prowadzenie rozmów i negocjowanie kontraktów)

przedsiębiorca - ktoś, kto bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa spodziewając się uzyskania z tego dochodu (pomysł, ryzyko, zysk)

autorytet osobisty- zdolność do nakazywania posłuszeństwa płynąca z inteligencji, wiedzy, doświadczenia, wartości moralnej