Zarządzanie Systemami Bezpieczeństwa

 1. Cechy organizacji bezpieczeństwa jako systemu społeczno-technicznego
 2. Dokonaj porównania uprawnień i funkcji parlamentu Polski i jednego z wybranych krajów europejskich
 3. Na czym polega nowoczesne zarządzanie organizacjami bezpieczeństwa
 4. Na czym polega przygotowanie stanowiska kierowania bezpieczeństwem narodowym
 5. Omów ewolucję procesu planowania bezpieczeństwa narodowego w latach 1989-2000
 6. Omów ewolucję procesu planowania bezpieczeństwa narodowego w latach 2000-2018
 7. Omów ewolucję ustawy zasadniczej Polski w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego od 1989r.
 8. Omów podstawowe założenia (interesy i cele strategiczne) ujęte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r.
 9. Omów podstawowe założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r.
 10. Omów proces przemieszczanie organów władzy na stanowiska kierowania
 11. Omów proces tworzenia w Polsce stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym w układzie instytucjonalnym
 12. Omów rolę stałego dyżuru w procesie kierowania jednostką organizacyjną
 13. Omów rolę systemu dowodzenia siłami zbrojnym w procesie zarządzania bezpieczeństwem narodowym
 14. Omów zakresy odpowiedzialności trzech wybranych ministrów - kierowników działów administracji rządowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
 15. Omów zależności pomiędzy strategią bezpieczeństwa narodowego a strategią obronności
 16. Omów znane narzędzia oceny obszarów bezpieczeństwa
 17. Omówić algorytm kreowania polityki bezpieczeństwa narodowego 20. Omówić funkcje parlamentu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
 18. Omówić istotę zarządzania bezpieczeństwem
 19. Omówić umiejscowienie strategii bezpieczeństwa narodowego w hierarchicznym układzie dokumentów strategicznych państwa
 20. Omówić uprawnienia parlamentu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
 21. Omówić wzajemne zależności pomiędzy systemem bezpieczeństwa narodowego a system obronnym państwa
 22. Omówić zadania organów władzy wykonawczej w w procesie kreowania polityki bezpieczeństwa narodowego
 23. Porównać dwa pojęcia: system bezpieczeństwa a organizacja bezpieczeństwa
 24. Przedstaw istotę oraz strukturę systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
 25. Przedstaw istotę strategicznego przeglądu bezpieczeństwa
 26. Przedstaw proces funkcjonowania system stałych dyżurów w dowolnej jednostce organizacyjnej;
 27. Przedstaw proces uruchamiania system stałych dyżurów w państwie
 28.  Przedstaw rolę systemu stałych dyżurów w procesie kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 29.  Przedstaw zakres odpowiedzialności Ministra Obrony Narodowej – w procesie przygotowania stanowisk kierowa
 30.  Przedstaw zakres odpowiedzialności ministra właściwego ds. wewnętrznych – w procesie przygotowania stanowisk kierowa
 31.  System kształtowania podstaw prawnych procesu zapewniania bezpieczeństwa państwa
 32.  Wymień kryteria oceny systemu bezpieczeństwa narodowego
 33.  Wymień minimum pięciu ministrów - kierowników działów administracji rządowej posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa narodowego

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Zarządzanie (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.