Za jednego z "ojców demokracji" uważa się powszechnie trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Tomasza Jeffersona.

Tomasz Jefferson przyszedł na świat w roku 1743, w Shadwell, w stanie Wirginia. Jego ojciec posiadał dużą plantację, był też cenionym geometrą. Po zakończeniu nauk stopnia podstawowego, Jefferson studia w College of Wiliam and Mary, ale przerwał naukę przed upływem dwóch lat. Następnie uczył się prawa, a po kilku latach - w roku 1767, został wliczony w poczet adwokatury stanu Wirginia. Niedługo potem przyjęto go również do ciała ustawodawczego Wirginii, jakim było House of Burgess. W tym samym czasie prowadził on również praktykę adwokacką i zarządzał pozostawionym mu przez ojca majątkiem.

W 1774 roku, napisał "Ogólne spojrzenie na kwestię praw brytyjskiej Ameryki", a w dwanaście miesięcy później otrzymał stanowisko delegata stanu Wirginia na odbywający się wówczas Kongres Kontynentalny. Był współautorem uchwalonej w roku 1776 "Deklaracji Niepodległości". Po powrocie z Kongresu, rozpoczął pracę nad dwoma bardzo ważnymi reformami. Dotyczyły one wolności i równości wszystkich wyznań oraz powszechnie dostępnej edukacji.

Jefferson był zdania, że należy utworzyć dostępne dla każdego obywatela szkolnictwo podstawowe. Najbardziej zdolni, mieliby natomiast możliwość kontynuacji nauki na nowo powstałym uniwersytecie stanowym. Koszty utrzymania studentów, miały być częściowo redukowane przez przyznanie stypendiów. Niestety, proponowane przez niego zmiany, nie zyskały poparcia wśród członków przedstawicielstwa Wirginii. W kilka lat później, zostały jednak przyjęte i rozpowszechnione na niemal całym terytorium Stanów Zjednoczonych.

W sprawach wyznań, Jefferson był zwolennikiem całkowitej tolerancji religijnej oraz rozdział Kościoła od polityki państwa. I te zmiany spotkały się ze zdecydowanym oporem społeczeństwa. Ostatecznie jednak uchwałę autorstwa Jeffersona przyjęto, znalazła ona swoje miejsce również w konstytucji Stanów Zjednoczonych.

W 1779 roku, Jefferson został mianowany gubernatorem stanu Wirginia. W tym samym czasie wydał także własna książkę pt. "Uwagi o stanie Wirginia", w której wzywał do zniesienia niewolnictwa. Po śmierci żony w roku 1782, odsunął się od życia politycznego i otoczył opieką swoją liczną (miał sześcioro dzieci) rodzinę.

Po pewnym czasie powrócił jednak do polityki, a niedługo potem został wybrany do Kongresu. Zgłosił tam do rozpatrzenia dwa projekty ustaw: wprowadzeniu dziesiętnego systemu monetarnego oraz dziesiętnego systemu miar i wag. Niestety, druga z nich została odrzucona. Podobnie stało się z ustawą o zniesieniu niewolnictwa, która po długich debatach, została odrzucona jednym głosem.

W 1784 Jefferson został wysłany na misję dyplomatyczna do Francji, gdzie już wkrótce zastąpił tamtejszego ambasadora, którym był wówczas Benjamin Franklin. Nie był zatem obecny przy ostatecznym ratyfikowaniu konstytucji, której był zdecydowanym zwolennikiem. Warto jednak dodać, że był również zdania, że powinien do niej dołączyć również zbiór praw obywatelskich, czyli tzw. "Bill of Rights".

W roku 1789 Jefferson powrócił do kraju, został powołany na pierwszego w historii USA sekretarzem stanu. W tym samym czasie, na sekretarza skarbu wybrano Alekxandra Hamiltona. Bardzo szybko, między dwoma politykami doszło do rozdźwięków politycznych. Efektem było zawiązanie przez zwolenników Jeffersona ugrupowania demokratyczno - republikańskiego, które stało się prekursorem dzisiejszej Partii Demokratycznej. W odpowiedzi poplecznicy Hamiltona utworzyli partię federalistyczną.

W 1796 roku, Jefferson po raz pierwszy kandydował na urząd prezydenta, ale został ostatecznie pokonany przez Johna Adamsa. Po zakończeniu przez Adamsa kadencji, Jefferson po raz kolejny wysunął swoją kandydaturę i tym razem odniósł zwycięstwo.

W okresie swoich prezydenckich rządów, Jefferson podjął kilka bardzo istotnych kroków politycznych. Jednym z nich był zakup Luizjany, co prawie dwukrotnie powiększyło dotychczasowe terytorium Stanów Zjednoczonych. W cztery lata później Jefferson ponownie zasiadł na fotelu prezydenckim, ale ostatecznie zrezygnował z ubiegania się o niego po raz trzeci. Tym samym, utrwalił już zwyczaj wprowadzony przez Jerzego Waszyngtona, który przewidywał jedynie dwukrotną kadencję na wyżej wymienionym stanowisku.

Po rezygnacji z czynnego życia politycznego, Jefferson zasłynął jeszcze jako jeden z założycieli uniwersytetu w Wirginii (akt erekcyjny z roku 1819). Zmarł 4 lipca 1826 roku, w wieku 84 lat.

Opisując sylwetkę Jeffersona, należy zauważyć, że obok swoich niewątpliwych talentów politycznych, posiadał on też inne, istotne zalety. Świetnie władał sześcioma językami, był wynalazcą i propagatorem nauki. Szczególnie interesowała go matematyka i przyroda. Prowadzone przez niego gospodarstwo, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod, należało do najbardziej rozwiniętych w stanie Wirginia.

Na polu działalności politycznej, Jefferson zasłynął jako jeden z twórców "Deklaracji Niepodległości". Odwoływał się w nim do ideałów demokracji parlamentarnej, zaprezentowanych przez Johna Locke'a. Jak pisze M. H. Hart: "Deklaracja nie stanowiła - ani w projekcie, ani w rzeczywistości - oryginalnej propozycji filozoficznej, lecz miała w zwięzły sposób wyrażać poglądy, które podzielało wielu Amerykanów. (Bibliografia: M. H. Hart, 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa 1995.) Do sukcesów trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych, niewątpliwie zaliczyć można również przegłosowanie przez Kongres ustawy jego autorstwa, o tolerancji religijnej, oraz przyczynienie się do przyjęcia aktu Federal Bill of Righst. Wydaje się również, że istotnym faktem było założenie uniwersytetu w Wirginii. Nie należy też zapominać, że Jefferson był jednym z pierwszych polityków, który walczył o zniesienie niewolnictwa. Był też zwolennikiem nie ingerowania rządu w sprawy obywateli. Jego poglądy, doskonale zostały uwidocznione w jednym z jego przemówień "Mądry i skromny rząd, [to taki] który nie dopuści do, by ludzie krzywdzili się wzajemnie , ale który pozostawi im poza tym swobodę działania na rzecz ich własnych przedsięwzięć i uprawnień…"