Patriota z definicji to człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie. W dzisiejszych czasach Patriota powinien być skromnym człowiekiem, kochającym Polskę, który zna swe prawa, wypełnia obowiązki i interesuje się życiem gospodarczym kraju. Patriota powinien postępować tak, aby swym zachowaniem nie przynosić ujmy i wstydu swemu narodowi. Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Z punktu widzenia naszych dziadków patriotyzm w czasach współczesnych ma zupełne inne znaczenie niż w dawnej Polsce. Wtedy prawdziwi patrioci walczyli o wolność kraju, o utrzymanie naszych granic, o wolność słowa i języka. Co w dzisiejszych czasach można uznać za postawę patriotyczną? Współczesny patriota przede wszystkim powinien wywiązywać się z obowiązków obywatelskich zapisanych w konstytucji.

  Po pierwsze trzeba przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Człowiek kochający swą ojczyznę powinien bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów. Niestety w Polsce liczba przestępstw jest ogromna i z roku na rok rośnie. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w roku 2009 stwierdzono 1129577 przestępstw, z czego aż 151265 o charakterze gospodarczym, czyli tych, które najbardziej szkodzą państwu, rozwojowi gospodarczemu. W roku 2011 przestępstw było już o 29977 więcej, z czego 390 to przestępstwa o charakterze gospodarczym.

  Po drugie wszystkich Polaków obowiązuje ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Są one niezbędne, bez nich państwo nie mogłoby się rozwijać. W naszym kraju ciągle mamy do czynienia z wieloma próbami nie wywiązywanie się z tego obowiązku, co podałam wcześniej. W ten sposób na pewno nie postępują prawdziwi patrioci.

  Jednym z poważniejszych obowiązków patrioty jest udział w wyborach. Wtedy możemy wpłynąć na to, kto i jak będzie rządził w państwie, chociaż w obecnej, proporcjonalnej ordynacji wyborczej jest to wybór dość pozorny, ponieważ nie mamy bezpośredniego wpływu na to, jaki kandydat znajdzie się w Sejmie, a tylko na to, która lista wyborcza danej partii dostanie nasz głos. W naszym systemie wyborczym do Sejmu dostają się kandydaci tylko z pierwszych miejsc na liście ułożonej przez prezesów partii, bo nasz głos oddany powiedzmy na ostatniego kandydata z listy w efekcie i tak przejdzie na pierwszego. Z tego wynika, że rzeczywisty wybór posiadają prezesi partii. Niezależny kandydat nie ma zbyt wielkich szans na dostanie się do sejmu, bo musiałby przekroczyć 5% próg wyborczy, co bez partii jest wręcz awykonalne. Inaczej sprawa się ma w wyborach do Senatu gdzie jest ordynacja większościowa i jednomandatowe okręgi wyborcze, gdzie rzeczywiście możemy wybrać osobę, która będzie nas reprezentować. Być może dlatego Polacy tak niechętnie chodzą na wybory. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2011 roku frekwencja wynosiła 48.92%.

  Kolejnymi obowiązkami są obrona kraju i dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Umiłowanie ojczyzny w dzisiejszych czasach trudno okazać przez walkę z najeźdźcami, bo takowych nie ma. Nie prowadzimy na szczęście żadnych wojen, dlatego nie da się pokazać swojego patriotyzmu przez śmier

ć w obronie kraju. W XXI wieku człowiek kochający ojczyznę chce, żeby była dalej tak piękna jak jest teraz. W związku z tym musi dbać o środowisko, nie zaśmiecać go i nie zmieniać. Każda zmiana krajobrazu niesie za sobą poważne konsekwencje. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia gruntów zdewastowanych zmniejszyła się o jedną trzecią. Nastąpiła ogromna poprawa, jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków, obecnie nie ma jej tylko w 30 miastach. Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza zmniejszyła się prawie cztery razy. Powierzchnia lasów zwiększa się w niewielkim stopniu. Natomiast liczba dotychczas składowanych odpadów jest olbrzymia, wynosi 1724,5 mln ton. Na to zwykły człowiek praktycznie nie ma wpływu. Dbać o środowisko można np. oszczędzając energię i wodę, czy segregując śmieci. Na pozór trudno dostrzec przejaw patriotyzmu w kupowaniu żarówek energooszczędnych i wyłączaniu światła, ale jest to obowiązkiem wynikającym z konstytucji, więc przestrzeganie go jest patriotyczne.  Kolektory słoneczne wykorzystuje zaledwie 0,3% gospodarstw domowych, co nie jest powalającym wynikiem. Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosi 2303 kWh.

  Podsumowując trzeba podkreśli, iż Patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich i doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, dyscypliny społecznej, sumienne wywiązywanie się z obowiązków. Najprościej jest twierdzić, że jest się patriotą wywieszając flagę w święta państwowe, lecz to jednak nie wystarcza. Współczesny patriotyzm różni się od tego, kiedy walczono np. w powstaniach o niepodległą Polskę. Dziś nie trzeba poświęcać życia, by nazywać się patriotą wystarczy przestrzegać nakazów i zakazów zapisanych w ustawach, troszczyć się o dobro wspólne, łączyć się z narodem podczas klęski lub tragedii narodowej, przestrzegać żałoby narodowej, gdy taka zostanie nałożona na kraj przez prezydenta, dbać o środowisko i zachowywać polskie tradycje.