Patriota z definicji to człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie. W dzisiejszych czasach Patriota powinien być skromnym człowiekiem, kochającym Polskę, który zna swe prawa, wypełnia obowiązki i interesuje się życiem gospodarczym kraju. Patriota powinien postępować tak, aby swym zachowaniem nie przynosić ujmy i wstydu swemu narodowi. Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Z punktu widzenia naszych dziadków patriotyzm w czasach współczesnych ma zupełne inne znaczenie niż w dawnej Polsce. Wtedy prawdziwi patrioci walczyli o wolność kraju, o utrzymanie naszych granic, o wolność słowa i języka. Co w dzisiejszych czasach można uznać za postawę patriotyczną? Współczesny patriota przede wszystkim powinien wywiązywać się z obowiązków obywatelskich zapisanych w konstytucji.

  Po pierwsze trzeba przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Człowiek kochający swą ojczyznę powinien bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów. Niestety w Polsce liczba przestępstw jest ogromna i z roku na rok rośnie. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w roku 2009 stwierdzono 1129577 przestępstw, z czego aż 151265 o charakterze gospodarczym, czyli tych, które najbardziej szkodzą państwu, rozwojowi gospodarczemu. W roku 2011 przestępstw było już o 29977 więcej, z czego 390 to przestępstwa o charakterze gospodarczym.

  Po drugie wszystkich Polaków obowiązuje ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Są one niezbędne, bez nich państwo nie mogłoby się rozwijać. W naszym kraju ciągle mamy do czynienia z wieloma próbami nie wywiązywanie się z tego obowiązku, co podałam wcześniej. W ten sposób na pewno nie postępują prawdziwi patrioci.

  Jednym z poważniejszych obowiązków patrioty jest udział w wyborach. Wtedy możemy wpłynąć na to, kto i jak będzie rządził w państwie, chociaż w obecnej, proporcjonalnej ordynacji wyborczej jest to wybór dość pozorny, ponieważ nie mamy bezpośredniego wpływu na to, jaki kandydat znajdzie się w Sejmie, a tylko na to, która lista wyborcza danej partii dostanie nasz głos. W naszym systemie wyborczym do Sejmu dostają się kandydaci tylko z pierwszych miejsc na liście ułożonej przez prezesów partii, bo nasz głos oddany powiedzmy na ostatniego kandydata z listy w efekcie i tak przejdzie na pierwszego. Z tego wynika, że rzeczywisty wybór posiadają prezesi partii. Niezależny kandydat nie ma zbyt wielkich szans na dostanie się do sejmu, bo musiałby przekroczyć 5% próg wyborczy, co bez partii jest wręcz awykonalne. Inaczej sprawa się ma w wyborach do Senatu gdzie jest ordynacja większościowa i jednomandatowe okręgi wyborcze, gdzie rzeczywiście możemy wybrać osobę, która będzie nas reprezentować. Być może dlatego Polacy tak niechętnie chodzą na wybory. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2011 roku frekwencja wynosiła 48.92%.

  Kolejnymi obowiązkami są obrona kraju i dbałość o  stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny środowiska i ponoszenie odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Umiłowanie ojczyzny w dzisiejszych czasach trudno okazać przez walkę z najeźdźcami, bo takowych nie ma. Nie prowadzimy na szczęście żadnych wojen, dlatego nie da się pokazać swojego patriotyzmu przez śmier

ć w obronie kraju. W XXI wieku człowiek kochający ojczyznę chce, żeby była dalej tak piękna jak jest teraz. W związku z tym musi dbać o środowisko, nie zaśmiecać go i nie zmieniać. Każda zmiana krajobrazu niesie za sobą poważne konsekwencje. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia gruntów zdewastowanych zmniejszyła się o jedną trzecią. Nastąpiła ogromna poprawa, jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków, obecnie nie ma jej tylko w 30 miastach. Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza zmniejszyła się prawie cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich razy. Powierzchnia lasów zwiększa się w niewielkim stopniu. Natomiast liczba dotychczas składowanych odpadów jest olbrzymia, wynosi 1724,5 mln ton. Na to zwykły człowiek praktycznie nie ma wpływu. Dbać o środowisko można np. oszczędzając energię i wodę, czy segregując śmieci. Na pozór trudno dostrzec przejaw patriotyzmu w kupowaniu żarówek energooszczędnych i wyłączaniu światła, ale jest to obowiązkiem wynikającym z konstytucji, więc przestrzeganie go jest patriotyczne.  Kolektory słoneczne wykorzystuje zaledwie 0,3% gospodarstw domowych, co nie jest powalającym wynikiem. Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosi 2303 kWh.

  Podsumowując trzeba podkreśli, iż Patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich i doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, dyscypliny społecznej, sumienne wywiązywanie się z obowiązków. Najprościej jest twierdzić, że jest się patriotą wywieszając flagę w święta państwowe, lecz to jednak nie wystarcza. Współczesny patriotyzm różni się od tego, kiedy walczono np. w powstaniach o niepodległą Polskę. Dziś nie trzeba poświęcać życia, by nazywać się patriotą wystarczy przestrzegać nakazów i zakazów zapisanych w ustawach, troszczyć się o dobro wspólne, łączyć się z narodem podczas klęski lub tragedii narodowej, przestrzegać żałoby narodowej, gdy taka zostanie nałożona na kraj przez prezydenta, dbać o środowisko i zachowywać polskie tradycje.