Szanowne koleżanki oraz koledzy!

Miniony wiek zaznaczył się w historii wieloma ważnymi wydarzeniami. Był to czas wzlotów, ale tez upadków. Dwudziesty wiek to przede wszystkim czas wojen, konfliktów, ale też cudownych odkryć i wynalazków. Wielu ludzi poniosło śmierć przez konflikty, które często wybuchały z przyczyn ludzkich, ale wielu ludzi ocalało i zyskało życie dzięki cudownym osiągnięciom wiedzy, techniki i nauki.

Dlatego tez chciałbym w taki krótki i uproszczony sposób scharakteryzować stulecie, które minęło.

Polska na początku dwudziestego wieku nie istniała, nie było jej granic na mapie świata, nie miała wolności ani niepodległości. Powstanie naszego państwa nastąpiło dopiero w wyniku wojny.

Ogólnie na świecie istniało wtedy bardzo dużo ciężkich konfliktów zbrojnych, w których ginęli zazwyczaj bezbronni ludzie - cywile. Ale właśnie dzięki tym konfliktom wiele państw mogło odzyskać poczucie wolności, niepodległości i zacząć budować własne niezależne państwowości. W takich państwach jak Korea, Irak - operacja - "Pustynna Burza" - to przykłady państw, w których w minionym wieku toczyły się najostrzejsze walki. Często, początkowo konflikty zbrojne o charakterze lokalnym w tych państwach rozrastały się na szersze terytoria i powodowały, że przybierały one charakteru światowego, a nawet globalnego. Potrzeba więc była angażowania olbrzymiej ilości środków militarnych: żołnierzy, broni, ciężkich zbrojeń, które brały udział w tych walkach.

To co należy zaznaczyć, jeśli chodzi o przyczyny tych konfliktów to, to że bardzo często o ich wybuchu decydował człowiek, jego ambicje oraz egoistyczne dążenia. Wśród takich przywódców można wyróżnić zarówno pozytywne, jak i negatywne postaci. Do najwybitniejszych, którzy zapisani zostali na łamach historii świata zalicza się: Stalina, Hitlera, Churchilla, Roosvelta, Clintona czy Gorbaczowa. To właśnie oni podejmowali najistotniejsze decyzje i decydowali o losach, a nawet życiu wielu milionów ludzi na całym obszarze naszego globu.

Kolejnym zagadnieniem, na temat którego chciałbym się wypowiedzieć, to nauka. W dwudziestym wieku powstało wiele znaczących wynalazków i żyło wielu wielkich naukowców. Wynaleziono nowe techniki, które miały ułatwić człowiekowi życie, takie jak: samoloty, samochody, szczepionki czy leki. Trzeba jednak podkreślić, że nie były to tylko pozytywne dobra, bo na przykład w minionym stuleciu wynaleziono także czołgi, bombę jądrową, dynamit czy też broń biologiczną. Wśród sławnych naukowców, którzy zmienili świat należy wymienić: Einsteina, Nobla, Marie Curie-Skłodowską, Reagana, Diesla, czy Gagarina i Armstronga.

Ponadto, dwudziesty wiek przyniósł światu również liczne sukcesy w dziedzinie sportu, muzyki, kultury, medycyny, polityki oraz wielu jeszcze innych dziedzinach. W kulturze można nadmienić powstało wiele różnych subkultur, na przykład: hipisów, punków, skinów czy blokersów. Z jednej strony wyrażali oni swoją odmienność, z drugiej zaś strony prowadzili, i prowadzą nadal liczne konflikty między sobą na tle narodowościowym, kulturowym czy religijnym.

Nastąpił również bardzo wyraźny zwrot w modzie. Tradycyjne garnitury i suknie zastąpione zostały przez dżinsy i luźne bluzy. Zapanowała znaczna swoboda obyczajowa. Świadomość ludzi znacznie się poszerzyła, zmienił się ich pogląd na świat, myślenie, stosunek do tradycji i obyczajów. Należy jednak podkreślić, że pomimo postępu, nadal istnieje bardzo dużo zacofanych i biednych krajów. Nadal można spotkać się ze zjawiskiem analfabetyzmu.

Jeśli chodzi o naturę, to wiele się pogorszyło. Człowiek poprzez swoja działalność, dążenie do ulepszania świata przez budowy, i chęć podporządkowania sobie świata spowodował, ze wyginęło setki tysięcy zwierząt i roślin. Nastąpiła degradacja środowiska naturalnego, wyginęło miliony kilometrów lasów.

Wielkim przekleństwem dla ludzi w XX wieku stale są epidemie i choroby, które zabiły miliony osób. Przede wszystkim AIDS - nazwana z resztą chorobą XX wieku, czy też rak, białaczka. Są to choroby, które nadal zabijają i nie ma na nie recepty.

Uważam, że XX wiek był bardzo burzliwym i przełomowym okresem w dziejach ludzkości. Wielu pokładało nadzieje w wynalazkach i osiągnięciach, ale wydaje mi się, ze stulecie to zdominowane zostało głównie przez wojny i konflikty. Niektóre z nich, nadal istnieją i powodują śmierć milionów ludzi.