Patriotyzm to miłość do ojczyzny, własnego narodu, połączona z gotowością do poświęceń i ofiar dla nich. Jak to jest być patriotą we współczesnym świecie? Żeby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć o sobie, że jest się prawdziwym patriotą trzeba spełnić pewne warunki.

Po pierwsze, należy odczuwać bardzo mocne przywiązanie do swojego kraju i narodu. Należy dbać o honor i dobre imię kraju. Koniecznym warunkiem jest bycie dobrym obywatelem. Należy dbać o swoją rodzinę. Żeby być zdolnym do pracy dla swojego kraju należy być sprawnym fizycznie i stabilnym psychicznie. Są to też warunki konieczne do utrzymania własnej rodziny. Bardzo ważną rzeczą jest też wygląd zewnętrzny. Patriota powinien być schludny i elegancki bez względu na sytuację. Ubranie powinno być dobrze wyprasowane i czyste, włosy umyte i uczesane. No bo przecież jaką chlubą może być dla państwa brudny, brzydko pachnący patriota? Co się tyczy postawy, to człowiek uważający się za patriotę powinien zawsze i wszędzie świecić przykładem i być wzorem do naśladowania. I to niezależnie od tego, czy akurat stoi w kolejce w sklepie, czy jest na eleganckim przyjęciu.

Poza warunkami zewnętrznymi, które mogą się wydawać pozornie nieważne i błahe, patriota ma do spełnienia również warunki poważniejsze. Bardzo ważne jest, by angażować się w życie polityczne i społeczne kraju. Trzeba interesować się tym, co się w kraju dzieje. Należy być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami. Oczywiste jest, że trzeba znać nazwiska prezydenta, premiera i chociaż niektórych ministrów. Dobrze wiedzieć coś o wydarzeniach kulturalnych, znać osobistości związane z kulturą. Ponadto, patriota musi znać historię swojego kraju. Powinien orientować się, jakie są tradycje, jaką wiarę wyznaje większość obywateli. Trzeba też wiedzieć, co jest walutą, jaki jest język narodowy, jakie prawa mają obywatele.

Ale patriota musi też mieć świadomość, że jego ojczyzna nie jest najważniejsza. Że ludzie mają różne ojczyzny i należy to szanować.