Obecnie nie trzeba walczyć o uzyskanie wolności. Mamy suwerenny kraj. Zupełnie inne cele mogą nam przyświecać. Patrioci nie są zmuszeni do stawania z bronią w ręce u granic państwa.

Jednak nie oznacza to, że jest łatwiej. Teraz patriota musi na inne sposoby okazywać swoją wdzięczność. Kocha swój kraj ten, kto z poświęceniem pracuje dla niego lub troszczy się o najbardziej potrzebujących. Przy tym nie potrzeba wielkich czynów, wystarczy jakieś proste, ale konkretne działanie dla dobra innych. To nie jest takie skomplikowane ale wymaga znacznego zaangażowania wolnego czasu. Ważne przy tym jest okazywanie szacunku dla różnych członków grup społecznych czy narodowościowych.

Sądzę, że dzisiaj wystarczy pozwalać innym się rozwijać i ewentualnie ich w tym wspierać. Nie ma powodu, by cokolwiek narzucać. Każdy mieszkaniec Polski, który nie oszukuje i stara się uczciwie zachowywać jest na swój sposób patriotą. Przy tym nie wymaga się od niego żadnej ofiarności czy poświęceń. Wystarczy solidna i rzetelna praca. Z kolei uczeń, który sumiennie się uczy i rozwija swoje zdolności nie tylko przyczynia się do własnego dobra, ale także w przyszłości może swoje umiejętności wykorzystać dla dobra ojczyzny.

Patriotyzm nie wymaga teraz wielkich poświęceń, ani tym bardziej narażania własnego życia dla dobra ojczyzny. Teraz wystarczy tylko trochę dobrej woli i chęci pomagania innym. Szkoda, że tylko nieliczni się na to decydują.