Polak to obywatel, mieszkaniec Polski, kraju położonego nad Wisłą. Polska to kraj, posiadający bogate dziedzictwo kulturowe i narodowe. To także kraj o interesującej i burzliwej historii. Nasi przodkowie wielokrotnie walczyli i ginęli za ojczyznę. Dotyczy to zwłaszcza czasów kiedy naszą ojczyznę okupowali zaborcy, podczas rozbiorów Polski i wojen światowych. Wielu Polaków oddało życie za to, żebyśmy my - ich prawnukowie i wnukowie, mogli żyć w wolnym kraju.

Bycie Polakiem w XIX wieku było równoznaczne z braniem udziału w powstaniach narodowych - listopadowym i styczniowym, a także z krzewieniem polskości poprzez swoje zachowanie, kulturę osobistą oraz język. Ponieważ każdy prawdziwy Polak powinien dobrze znać swoją mowę ojczystą i poprawnie się nią posługiwać. Powinien także znać historię swojego narodu, wiedzieć, że przechodził on różne koleje losu. Raz był potęgą sięgającą od morza do morza, innym razem nie można było odnaleźć go na mapie Europy - podczas zaborów i drugiej wojny światowej. Dlatego odzyskanie niepodległości w 1918 roku jest tak ważną datą dla każdego obywatela naszego kraju.

Polacy są narodem dumnym ze swej historii. Kontynuują różne tradycje, przekazywane im z pokolenia na pokolenie. Takimi tradycjami są nie tylko święta: Bożego Narodzenia, Wielkanocy lecz także znajomość symboli narodowych - godła państwowego, flagi oraz hymnu narodowego. Prawdziwy Polak interesuje się sprawami ojczyzny, tym co dzieje się w kraju” uważnie śledzi wydarzenia polityczne i społeczne. Powinniśmy dbać również o swój język i tradycje oraz przekazywać je następnym pokoleniom. Język polski jest zaśmiecany teraz różnego rodzaju zapożyczeniami z języków obcych, a zwłaszcza z angielskiego. Rezygnujemy z własnych tradycji na rzecz obcych, szczególnie amerykańskich. Dzień zakochanych powinien być np. obchodzony w noc świętojańską czyli 23 czerwca kiedy jest ciepło. Tymczasem zastąpiliśmy go Walentynkami które są obchodzone 14 lutego.

Prawdziwy Polak nie wstydzi się swojego kraju, nie opuszcza go w potrzebie lecz godnie go reprezentuje także poza granicami państwa. Nie oznacza to, iż ma się obnosić z symbolami narodowymi i głosić nacjonalistyczne hasła. Moim zdaniem godność narodowa polega na tym, żeby swoim zachowaniem, wykształceniem oraz obyciem kulturowym i dobrym wychowaniem pokazywać, że ważna jest dla nas ojczyzna. Ważne jest również to, żeby być otwartym wobec innych narodów i nie zamykać się na inne kultury, tradycje i obyczaje. Należy szanować odmienność innych ludzi, nie zapominając, że sami wyrastaliśmy w Polsce i mamy wobec niej zobowiązania.