Moim zdaniem lepiej być niż mieć. Dużo osób woli np. mieć dużo pieniędzy i cieszyć się dobrami materialnymi  niż być czyimś przyjacielem lub mieć przyjaciół. Uważam że osoby , które gromadzą dobra i nie liczą się ze daniem innych czyli kierują się chęcią posiadania posiadają postawę  życiową nazywaną konsumpcjonizmem. Natomiast osoby dążące do samorealizacji pogłębiają swoje talenty, wiedzę i działają społecznie lub charytatywnie czyli pomagają innym. Osobiście wybieram wariant "być" ponieważ jestem osobą, która chce być szanowana przez innych i chce poznawać nowych przyjaciół.