Święty Tomasz, doktor kościoła katolickiego urodził się on ok. 1226 r. jako syn Landulfa ówczesnego hrabiego Akwenu. W wieku pięciu lat ojciec oddał świętego Tomasza benedyktynom, którzy mieszkali na Monte Cassino. Jako małe dziecko wykazywał się dużymi zdolnościami tak, że jego nauczyciele sami się dziwili postępom, jakie czynił. Będąc już człowiekiem dorosłym zdecydował o wstąpieniu do zakonu świętego Dominika. Nie patrząc na swoją rodzinę, która nie popierała decyzji Tomasza. W 1243 r., kiedy miał siedemnaście lat stał się dominikaninem w miejscowości Neapol. Członkowie jego rodziny, wciąż nie dawali za wygraną i robili wszystko, aby załamać Tomasza upór. Podesłali mu nawet dziewczynę lekkich obyczajów, miała ona na celu skuszenie Tomasza. To jednak nie zwiodło świętego Tomasza i do końca został wierny swojemu powołaniu. Bóg obdarzył jego darem czystości doskonałej. Po ukończeniu nauk w Neapolu udał się do Kolonii, gdzie w dalszym ciągu kontynuował naukę przy boku świętego Alberta Wielkiego. Jego koledzy określali go jako głuchy wół, gdyż bardzo cicho chodził oraz posiadał olbrzymią posturę. Mając 22 lata rozpoczął wykłady w Kolonii oraz jednocześnie dokonywał publikacji swoich pierwszych prac. Później wysłano go do Paryża, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Mając 31 lat obronił swój doktorat. Będąc w Paryżu swoją przyjaźnią obdarzył go król święty Ludwik. Zapraszał on często świętego Tomasza na obiady. Z Paryża został on wezwany przez ówczesnego papieża Urbana IV do Rzymu, tam jego zadaniem stało się nauczanie. Święty Tomasz zawsze i zdecydowanie nie chciał przyjmować żadnych kościelnych godności. Jest autorem wielu dzieł, których cechą charakterystyczną stała się błyskotliwość oraz jasność języka. Wygłaszał również kazania cieszące się powodzeniem. Klemens IV dał świętemu Tomaszowi arcybiskupstwo w Neapolu, jednak on nie przyjął tej propozycji. Tomasz pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę naukową. Najważniejszym i najbardziej wybitnym dziełem jest Summa Theologica, która nie została ukończona, gdyż święty Tomasz zmarł w drodze do Lyonu, gdzie odbywał się sobór. Tomasz udał się tam w związku z poleceniem Grzegorza X. Niestety nigdy na sobór nie dotarł, gdyż zachorował oraz zmarł w 1274 r. w opactwie należącym do cystersów w Fossanowie.

Modlitwa o dar mądrości

Stwórco niewypowiedziany!

Ukształtuj mój język i wlej w moje usta

łaskę swego błogosławieństwa.

Daj mi jasność rozumienia,

zdolność zapamiętywania,

łatwość uczenia się,

dokładność wyjaśniania i omawiania.

Gdy rozpoczynam - pouczaj mnie,

gdy rozwijam i wyjaśniam - kieruj mną,

gdy kończę - dopełnij łaską zrozumienia.

Ty, który jesteś prawdziwym

Bogiem i człowiekiem,

dawaj mi smak Bóstwa

i dobrego człowieczeństwa. Amen.

Święty Tomasz z Akwinu