Modlitwa na różańcu nie należy do łatwych. Jest ona modlitewną kontemplacją Boga. Różaniec składa się z czterech części, każda z tych części zawiera po pięć tajemnic, które wspominają o historii zbawienia człowieka. Najnowszą tajemnicą wprowadzoną przez Jana Pawła II jest tajemnica światła. Zaliczamy tutaj pięć tajemnic:

1. Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie. Podczas przyjęcia chrztu przez Jezusa Chrystusa w Jordanie nastąpiło przyjęcie również przez Niego Ducha Św. Tutaj rozpoczęła się droga Jezusa i tutaj początek miało głoszenie odpuszczenia wszelkich grzechów, świadczenie o miłości Boga, życia wiecznego. Światło jest wiernym towarzyszem człowieka od samego jego początku. Towarzyszy mu już przy narodzinach. Podczas chrztu świętego rodzice rozpalają z płomienia Paschału świece, będącej symbolem światła oraz Boga nieskończonego. O chwili chrztu człowiek zostaje włączony do wspólnoty Kościoła. Jest również moment rozpoczęcia drogi każdego człowieka.

Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się Mu się niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na Niego jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba: " On jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem Mt ( 3; 16 - 17 ).

2. Cud Jezusa Chrystusa w Kanie Galilejskiej. Jezus Chrystusa zaproszono na uroczyste wesele. Tam też radowano się, świętowano z powodu daru, jakim jest miłość ludzi względem siebie, chodzi tutaj o miłość kobiety oraz mężczyzny. W trakcie dobrej zabawy zabrakło wina, zauważyła to Jego Matka Maria, która poprosiła go, aby coś z tym zrobił. Tutaj dokonał się pierwszy cud Jezusa Chrystusa oraz objawienie się Bożej Chwały.

3. Głoszenie przez Jezusa Chrystusa królestwa Bożego. Działalność ziemska Jezusa Chrystusa oraz cała związana z tym nauka dotyczy odpuszczenia grzechów jak również miłosierdzia Bożego. Stanowi to nieustanną misję uświadamiającą tajemnicę Boga oraz Jego Królestwa. Dzisiaj człowiek jest zagubiony poprzez sprawy, które dotykają nas, na co dzień, przez, co zapomina o sprawach najistotniejszych, takich jak dążenie do świętości, myślenie o zbawieniu oraz o wieczności.

4. Przemienienie Jezusa. Ta wysoka góra stała się świadkiem modlitwy zanoszonej do swojego Ojca przez Jezusa Chrystusa. Uczniowie towarzyszący Jezusowi stali się świadkami objawiającej się chały samego Najwyższego Boga. Stali się oni jednocześnie świadkami nadejścia: cierpienia oraz krzyża mającego zbawić ludzi. Trzej uczniowie po tym wydarzeniu długo milczeli. Nielicznym wybranym przyszło ujrzeć chwałę Jezusa Chrystusa oraz Jego przemienienie, a potem zjednoczenie się Chrystusa ze swoim Ojcem.

Po sześciu dniach Jezus zabrał za sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, a Jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali Mt ( 17; 1 - 3).

5. Ustanowienie Eucharystii. Jezus Chrystus oddał swoje Ciało oraz swoją Krew, ustanawiając w ten sposób pamiątkę własnego życia oraz śmierci, która prowadzi do zmartwychwstania, czyli światłości Boga. Jezus Chrystus ofiarował nam także Kielich będący Nowym Przymierzem i Nowy Testament, który jest busolą wskazującą drogę do chwały Królestwa Bożego. Jezus Chrystus w Eucharystii pokazał nam Siebie, Swojego Ojca oraz Ducha Świętego. Eucharystia jest największą tajemnicą wiary, najdoskonalszą modlitwą dającą moc oraz miłosierdzie.

A gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał uczniom, mówiąc: " Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje." Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: " Pijcie z niego wszyscy" Mt ( 26; 26- 27).

W tajemnicach światła Jezus ukazany jest jako ten, który obecny jest w naszym życiu. Jest On światłem pozwalającym na dostrzeganie i rozróżnianie dobra od tego, co złe. Jego moc posiada taką siłę, która pozwala przeciwstawić się złu. W tajemnicach światła jest obecna również Maria. Jest ona Matką samego Boga, która pokazuje jak najpełniej wypełniać wolę samego Boga.