Sataniści w Europie Zachodniej są sektą oraz ruchem kulturowym, natomiast w Polsce jest to subkultura. W ich szeregach znajduje się głównie młodzież. Większego znaczenia nie odgrywają tutaj: status społeczny, majątkowy, sytuacja rodzinna czy wyznanie wiary. Nowi członkowie werbowani są za pomocą namowy przez członków grupy. Dotychczasowy światopogląd zostaje odrzucony i człowiek jest jak gdyby "programowany na nowo" przez liderów sekty. Młode osoby są szczególnie podatne na tego typu działania, pragną doświadczyć nowych, zakazanych rzeczy lub bezmyślne upodabnianie się do artystów stylizujących się na satanistów, poprzez noszenie odpowiednich symboli identyfikowanych z członkami tej subkultury. Sataniści manifestują swoją tożsamość poprzez: "organizacyjne", czarne barwy ubrań kolczyki umieszczone w nosie, odwrócony "do góry nogami" krzyż - w ten sposób szydzą z Jezusa Chrystusa. Pozostałe znaki to m.in.: trzy szóstki oznaczające postać szatana a także pentagram - jest to pięcioramienna gwiazda zawarta w okręgu - jest potrzebna do przyciągnięcia złych duchów.

Ruchy satanistyczne zawsze znajdowały się w opozycji w stosunku do chrześcijaństwa a także jego doktryny. Satanizm zakłada, że po wyrzeczeniu się wiary w jedynego Boga człowiek od tego momentu jest sam dla siebie Bogiem - samouwielbienie. Sataniści nie uznają czegoś takiego jak podział na dobro oraz zło. Ich głównym rytuałem jest tzw. "czarna msza".

Na terenie Polskisubkultura ta rozpoczęła swoje istnienie około 1984 roku pod wpływem dużej popularności zespołów grających muzykę określaną jako "speed - black - metalową", m.in. tj.: "Kat", "Kreon" oraz "Fatum". Teksty utworów tych grup są przesiąknięte satanistycznymi akcentami a także starają się jawnie pokazać zło oraz szatana. Polska odmiana satanizmu znacząco różni się od pierwowzoru ze Stanów Zjednoczonych. W kulminacyjnych momentach koncertu członkowie tej subkultury biorą górę ręce, zaciskają pięść i jednocześnie wystawiaj palec wskazującym oraz mały na znak przynależności do tej grupy. Od momentu pamiętnej "czarnej mszy", która odbyła się w Jarocinie, w 1986 roku sataniści zostali uznani za poważne zagrożenie dla obywateli i całego społeczeństwa.

Satanizm to także nurt filozoficzny. Jego fundamenty stanowią reguły humanistyczne. Świat tworzą ludzie, tworzą prawo i panują nad nim. Twierdza także, że to ludzie sami wymyślili bogów a nie zostali przez nich stworzeni. Identyczny schemat dotyczy wszystkich pozostałych norm a także dogmatów wiary. Człowiek sam buduje świat w którym funkcjonuje. Wszyscy sataniści muszą się samodoskonalić! Każdy kto nie wypełnia tego obowiązku nie jest godzien nazywać się bogiem, mimo tego, że z założenia nim jest, ponieważ nie realizuje danego bogom przywileju kierowania i decydowania o losach swoich, czyli również o losach świata. Osoba należąca do wspólnoty satanistów powinna odważnie spoglądać do przodu w przyszłość, jednak nie może z drugiej strony nie posiadać w sobie szczypty sceptycyzmu, który jest przydatny do przewidywania zagrożeń i problemów stojących przed każdym człowiekiem a także do planowania.

Wybrane zasady postępowania satanistów:

1. bądź mściwy i zawistny w stosunku do innych ludzi natomiast grzechy stają się powodem do zadowolenia.

2. Człowiek to zwierzę.

3. Sataniści nie atakują chrześcijan z powodu tego, że należą do tego Kościoła. Sporo satanistów ma chrześcijańskie rodziny, przyjaciół, znajomych a także współpracowników. Sataniści mają prawo do nie zgadzania się z chrześcijańską filozofią, nie muszą jej respektować, szanować ale mogą za to gardzić nią.

Wśród satanistów wyróżniamy następujące podgrupy:

A) Lucyferian - wielbią oni upadłego anioła Lucyfera. Otwarcie zadeklarował on bunt wobec Boga: "Nie będę służył" - slogan mówiący o niczym nieskrępowanej wolności.

B) Sataniści - niszczą cmentarze oraz obiekty kultu religijnego. Podczas odprawiania tzw. "czarnych mszy" w ofierze składają różne zwierzęta (m.in. koty itd.).

C) Sataniści - również odprawiający "czarne msze", podczas których składają ofiary w postaci "dziewicy". Wygląda to w ten sposób, że na porozrzucanych opłatkach oraz ułożonym na nich znaku krzyża, dokonują grupowego stosunku seksualnego - pozorowanego na gwałt. Równolegle uśmiercają kozę a także piją wypływającą z niej krew wraz z winem. W tej ceremonii wykorzystują dwa krzyże. Jeden z nich (mniejszy) symbolizujący Kościół, spalają po odbyciu się orgii, drugi natomiast (większy) jest odwrócony i ma oznaczać potęgę i wielkość szatana. Obrócenie krzyża, traktowanym jako jego obalenie, stanowi znak charakterystyczny dla wszystkich grup satanistycznych.