Siedem grzechów głównych

1.pycha

2.chciwość

3.nieczystość

4.zazdrość

5.nieumiarkownie w jedzeniu i piciu

6.gniew

7.lenistwo