Powiedział też: "Pewien ojciec miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze daj mi część majątku, która mi przypada." Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł, więc i zatrudnił się Przypowieść jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: " Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników." Wstał, więc i poszedł do ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył GOP ojciec i ulitował się. Pobiegł rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: " Ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Wtedy ojciec powiedział do swoich sług: " szybko przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się, bo ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się." I zaczęli się bawić Łk ( 15; 11 - 24 ).

Przypowieść o Synu marnotrawnych należy do jednych ze znanych każdemu chrześcijaninowi. Jest ona w Łukaszowej Ewangelii. Interpretacja tej przypowieści często sprowadza się do analizowania zachowania oraz postawy młodszego syna. On to roztrwonił należną mu część majątku. Po tym wydarzeniu prosił swojego ojca, aby mu przebaczył. Nie ma wątpliwości, co do ważności tego wydarzenia i postawy syna w Nowym Testamencie, gdyż ona uczy chrześcijanina prawdy o tym jak żyć i postępować. Lektura tego fragmentu Ewangelii nastręcza dużo ciekawych interpretacji tej przypowieści. Przyjrzenie się synowi marnotrawnemu z bliska staje się dużą inspiracją w tłumaczeniu i interpretacji samej treści przypowieści. Motywacja tego syna staje się silnym bodźcem tej analizy. Co w rzeczywistości kierowało synem z przypowieści, aby poprosić swojego ojca o połowę majątku: materializm, egoizm czy równie dobrze troska o to, co jest tu i teraz? Na pewno i te czynniki miały wpływ na jego zachowanie. Być może nie czuł swojego synostwa. Może do końca nie wierzył swojemu ojcu, że kiedyś on odziedziczy połowę jego bogactwa. Prawdopodobnie nie uważał siebie za syna. Być może miał wątpliwości, co do tego, że w razie błędu ojciec nie będzie mu w stanie wybaczyć.

Jaka jest różnica pomiędzy niewolnikiem a synem? Niewolnikiem jest ten, który doceniony zostaje za dobre wypełnienie obowiązków, zaś syna nie musi się doceniać, przez swoją godność synowską. Niewolnik ma za zadanie zaspokajanie tych potrzeb, które ma jego pan, z kolei syn ma wykonać wolę oraz pragnienia ojca. Udowadnianie własnej wartości jest nieodłączne w życiu niewolnika, syn nie musi tego robić, gdyż jest akceptowany oraz kochany bezwarunkowo. Niewolnika prowadzą rozkazy. Natomiast syna miłość. Niejednokrotnie towarzyszem niewolnika jest strach. Niewolnika szanuje się, dlatego, że spełnił dobrze swój obowiązek, syna natomiast z powodu bezinteresownej miłości. Jednym z przesłań tej przypowieści jest związane z tym, że Bóg chce abyśmy byli Jego synami, a nie niewolnikami.