Treści objawione przez Boga zawarte w Piśmie Świętym niejednokrotnie obrazują to, co Bóg chciał nam przekazać w postaci sakramentu małżeństwa. Już na pierwszych stronicach Biblii przy opisie stworzenia mężczyzny oraz kobiety, Bóg ukazuje, że stworzył człowieka na swój obraz, a także na swoje podobieństwo. Przez wszystkie stronice Pisma Świętego klaruje się obraz małżeństwa jako pewnego rodzaju misterium. Tutaj odczytać możemy informacje dotyczące jego ustanowienia oraz znaczenia. Znaczenie związkowi mężczyzny i kobiety nadał sam Bóg, a w dziejach historii zbawienia stopniowo urzeczywistniał go. Jego nieustanne odnawianie oraz trudności tkwiące w podłożu samego grzechu stały się szczególnym miejscem ataków szatana, dlatego nieustannie Kościół przypomina o jego wartości niepowtarzalności poprzez Przymierze dokonane przez Chrystusa wraz z Kościołem. W trakcie przysięgi małżeńskiej mężczyzny oraz kobiety wypowiada się słowa, przez które przemawia radykalizm chrześcijański. Padają tutaj słowa ślubujące miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz nie opuszczenie drugiej osoby do samej śmierci. Jak można dobrze zostać przygotowanym do tego przyjęcia sakramentu jakim jest małżeństwo. Jako pierwsze małżonkowie ślubują sobie wzajemną miłość, bo bez niej nie ma racji bytu żaden związek. To ona stanowi kwintesencję całego życia w małżeństwie. Kościół zabrania zawierania tego sakramentu przez osoby, które kierują się chęcią zdobycia przez to pozycji jak również pieniędzy. Są to kwestie, które nie pozwolą stworzyć ciepłej rodzinnej i pełniej miłości rodziny, która powinna być oazą spokoju i odpoczynkiem dla każdego człowieka. Miłość jest wielką tajemnicą. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego kochamy tą osobę, a nie inną. Jest to sztuka, której opanowanie zaowocuje w przyszłości dobrym i spokojnym życiem. To nieustanne samo spalanie się dla drugiej osoby. To umiejętność przede wszystkim dawania. Małżeństwo to czas, w którym człowiek powinien umieć słuchać i przyjmować drugą osobę jako dar otrzymany od samego Boga. Okazywanie sobie wzajemnego szacunku oraz miłości to chęć bycia i potrzeba obecności drugiego człowieka. Zaufanie jest bardzo ważną wartością w życiu małżeńskim. Brak jej powoduje naruszenie całej struktury danego związku. Nieustanne podejrzenia skierowane wobec żony albo męża o brak wierności, mogą naruszyć małżeństwo. Zdrada wiąże się zawsze ze złamaniem przysięgi dotyczącej wierności. Świat łatwo wystawia na pokusy. Wkradnięcie się rutyny do związku małżeńskiego często staje się powodem braku niewierności. Nie złamanie tego ślubu owocuje szczęściem w przyszłości. Wszelkie przeszkody, które stoją na drodze, po której kroczy małżeństwo związane mogą być z problemami finansowymi, z problemami związanymi z wychowaniem dzieci, czy też problemami innej natury. Umiejętność dialogu w małżeństwie należy do jej ważnych rzeczy. Prowadzenie rozmów oraz aktywne słuchanie pozwalają na wyjście z różnych ciężkich sytuacji życiowych, dzięki staraniu się przez obydwu małżonków. Nie ma recepty na udany związek małżeński. Jednak ważne staje się życie słowami przysięgi składanej przez małżonków oraz współpraca z łaską Bożą. Miłość łącząca dwojga osób jest szczególnie uświęcana w sakramencie małżeństwa przez Boga, który umacnia każdy związek nadając mu rangę sakramentu. Już pierwsza wzmianka o sakramencie małżeństwa widoczna jest podczas cudu uczynionego w Kanie Galilejskiej przez Chrystusa, zmieniającego wodę w wino.