Tuaregowie mieszkają na Saharze. Są nomadami⁸ i nie są grupą odizolowaną od świata. Tak jak wcześniejsze plemiona hodują bydło i kozy, ale dodatkowo mają wielbłądy i zajmują się turystyką. Posługują się językiem tamaszek. Są plemieniem Matriarchalnym⁹.Mężczyźni w porównaniu do kobiet noszą chustę, która zasłania im usta. Wiele Tuaregów wyprowadziło się do miast ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. 

  1. Nomada - koczownik , członek grupy ludzi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania.
  2. Matriarchat - hierarchiczny ustrój społeczny w którym kobiety sprawują władzę.

 

Autor tekstu:Martyna