Miłość należy do zasadniczych cech człowieka. Wszyscy coś wiedzą na temat miłości. Jednak poruszanie i wejście w głębie tego tematu staje się czymś zupełnie trudnym. Tematykę miłości próbuje pokazywać się na różne sposoby. Piszą o niej kolorowe czasopisma, mówi się o niej dużo telewizji, stała się inspiracją dla petów. Bardzo często powtarza się zwrot, że kogoś lub coś kochamy. Miłość dotyka każdego człowieka, bo bez niej nie jest w stanie żyć. Miłość nie ma ograniczeń związanych z czasem. Niezależnie od sytuacji życiowej oraz od wieku każdy potrzebuje miłości. Bez niej człowiek usycha, a nawet i umiera w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wymienia się wiele rodzajów miłości. Istnieje również miłość związana z odkryciem własnego powołania, spełnianiem się w pracy, którą się kocha. Istnieje miłość względem świata. Zachwycają nas wschody oraz zachody słońca, gwiaździste niebo, lasy ora łąki o różnych porach roku, zachwyt w naszym sercu budzi szum morze widok właśnie ze zdobytego szczytu, milczenie oraz cisza. Jest jeszcze miłość do człowieka, gdyż ona jest niejako w niego wpisana. Człowiek został od dzieciństwa uzdolniony do takiej miłości, która musi z wiekiem, co raz bardziej nabierać dojrzałych kształtów. Miłości uczymy się całe życie. Musi minąć jakiś czas, aby człowieka dostrzegał nie tylko swoje potrzeby, ale również i innych, to też warunek miłości. W dzieciństwie człowiek ma dużo cech egocentryka oraz pragnie mieć wszystko na własność. Chce posiadać osoby oraz rzeczy. Z upływem czasu, przy właściwym wychowaniu dziecko samo uczy się chęci wyłącznego posiadania czegoś na własność. Wychodzi wobec drugiego człowieka poprzez dawanie uśmiechu, pomocnej ręki, niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują. Z biegiem czasu wokół siebie dziecko gromadzi mu najbliższe osoby. Tutaj powstają pierwsze przyjaźnie przejawiające się ogromnym zaangażowaniem oraz zwróceniem swojej uwagi na drugą osobę. Druga osoba jest również pragnieniem, aby w jej życiu układało się dobrze. Przyjaciele pomagają sobie poprzez radę oraz pomoc. Poznają się, co raz bardziej, akceptując przy tym wzajemne wady. Przyjaźń to również przeżywanie wspólnych problemów, cierpień i bólów. Przy tym wszystkim towarzyszy nam od dzieciństwa miłość rodziców. Jednak młodość staje się etapem, gdzie miłość, którą otrzymujemy od rodziców już nie wystarcza. W tym okresie zaczyna szukać się podmiotu miłości. W przypadku chłopaka jest to dziewczyna, a w przypadku dziewczyny podmiotem jest chłopak. Naszą miłość powinniśmy rozlewać również na inne osoby. Do nich niech należą osoby starsze, aby nasza miłość i troska o nich pomimo ich wieku pozwalała na nowo im wciąż rozkwitać. Należy również pamiętać o ludziach dotkniętych przez cierpienie, nie mających środków finansowych, biednych oraz niepełnosprawnych. Tym ludziom najbardziej potrzeba miłości, aby przez nią nie czuli się opuszczeni, ani samotni.

Następnym rodzajem miłości wydaje się być jedna z najbardziej potrzebnych. Jest to nasza miłość do samego Boga. Z miłością tą jak życie pokazuje jest niekiedy bardzo różnie. Czasami o Bogu przypominamy sobie tylko od święta lub też o tydzień jak jest niedziela. Człowiek nie zauważa niekiedy, że Bóg tak naprawdę działa w nas w naszej codziennej egzystencji tu na ziemi. Nie chcemy, aby Bóg był w naszym życiu osobistym. Bóg szczególnie troszczy się o swoje stworzenia. Nie pokazał On nam prostej tandetnej miłości. Jego miłość opiera się na krzyżu, On wie najdoskonalej, że prawdziwej miłości nie ma beż trudu, jakim jest krzyż. Jezus Chrystus w swoich ewangeliach zaznacza, że nie ma większej miłościom tej, jeżeli ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Oto jest największy radykalizm miłości chrześcijańskiej. Tutaj nie ma światło - cieni. Tutaj jest wszystko jasne i wyklarowane. Miłość uzdalnia do przekraczania wszelkich barier pozwala przekraczać własne słabości orz uprzedzenia. Oczyszcza naszą pamięć i uczy nowych dróg. Papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, z roku 1979 podkreślił, Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością.