Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Do beztlenowych należą: kwas chorowodorowy zwany również solnym, kwas siarkowodorowy. Do kwasów tlenowych należą: kwas węglowy, kwas siarkowy (IV), kwas siarkowy (VI), kwas fosforowy(V), kwas azotowy (V).