Diecezja to jednostka administracyjna w kościołach chrześcijańskich. Z diecezji składa się Kościół katolicki, tak jak np. kraj składa się z województw. Inaczej nazywane są też kościołami partykularnymi. Pieczę nad diecezją sprawuje biskup diecezjalny. W skład kościoła partykularnego wchodzą miejskie i wiejskie parafie, zaś diecezje skupiają się w metropolie.

W Polsce w ramach Kościoła katolickiego osobne struktury mają:- Kościół katolicki obrządku łacińskiego (Kościół rzymskokatolicki),- Katolickie Kościoły wschodnie: Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół greckokatolicki), Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego i Kościół katolicki obrządku ormiańskiego.

W obrębie Kościoła rzymskokatolickiego wyróżnia się w Polsce ponad 10 tys. parafii, 41 diecezji i jeden ordynariat polowy Wojska Polskiego na prawach diecezji. Ordynariat polowy pełni posługę kapłańską w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a jego kapłani posiadają stopnie wojskowe. Katedrą Polową Wojska Polskiego jest kościół NMP Królowej Polski Hetmanki Żołnierza Polskiego w Warszawie.

Największe diecezje:- diecezja katowicka – w jej skład wchodzi 319 parafii, a liczba wiernych sięga prawie 1,7 mln. Biskupem diecezjalnym jest abp Wiktor Skworc,- diecezja krakowska – obejmuje 452 parafii i zrzesza ponad 1,5 mln katolików. Na jej czele stoi abp Marek Jędraszewski,- diecezja poznańska – liczy 411 parafii, które tworzy prawie 1,5 mln katolików. „Głową” diecezji jest abp Stanisław Gądecki.