Definicja strategii

Strategia jest to całościowy i zaplanowany zakres działań, określający wszelkie akcje i ruchy, które zostaną podjęte we wszystkich sytuacjach i z uwzględnieniem wszystkich wydarzeń, na każdym kolejnym etapie kampanii.

W wojskowości strategia jest sztuką wykorzystania siły dla osiągnięcia celów militarnych polityki. Strategia może jednak występować nie tylko w działaniach armii, ale też w działaniach państw, organizacji, przedsiębiorstw oraz we wszelkiego rodzaju grach. Jest to po prostu przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie.

Definicja taktyki

Taktyka jest najniższym poziomem sztuki wojennej, po operacji i strategii. Są to również wszelkie zaplanowane działania, określające akcje, ruchy i wydarzenia, ale realizowane na mniejszą skalę i w odniesieniu do konkretnej sytuacji, a nie do ogółu wszystkich działań. W wojsku taktyka jest mocno powiązana ze zmianami organizacyjnymi i technicznymi, jakie przechodzi armia na przestrzeni lat i wieków. Plany taktyczne uzależnione są także od warunków pogodowych i terenowych.

Taktyka i strategia (w znaczeniu militarnym) są elementami sztuki wojennej.

 Trzy poziomy działań:

Strategiczne  – działania najbardziej ogólne i obejmujące całość planowanych ruchów, mające doprowadzić do osiągnięcia wszystkich celów politycznych

Operacyjne – działania pośrednie, obejmujące jakąś część sił (np. poszczególne armie) zmierzających do osiągnięcia jednego z kilku celów militarnych zamierzonych w ogólnej strategii

Taktyczne  – działania najniższego szczebla, dotyczące np. planów i ruchów w jednej z bitew, rozgrywanych w ramach operacji.

Można zatem powiedzieć, że:

- działania strategiczne to działania i plany dotyczące całej wojny i tego, co chce się przez nią osiągnąć w dłuższej perspektywie

- działania operacyjne dotyczą już tylko przebiegu walk na jednym z frontów, istniejących w ramach wojny

- działania taktyczne związane są ściśle z każdą kolejną bitwą odbywającą się na tym froncie.

 Przykładem nie będzie zatem II wojna światowa. Strategią były w tym przypadku wszystkie plany III Rzeszy, dotyczące zbrojnego podbicia, a w następstwie całkowitego podporządkowania sobie Europy już po zakończeniu działań militarnych. Operacją są tu plany dotyczące np. ruchów wojsk niemieckich na froncie wschodnim czy w północnej Afryce. Taktyką były natomiast plany zakładające okrążenie wojsk radzieckich i zamknięcie ich w tzw.  kotle podczas bitwy na Łuku Kurskim w 1943 roku.

Strategia jest zatem ogółem działań, w którym mieści się wiele taktyk, różniących się między sobą i dostosowanych do konkretnej sytuacji.