Piotrków Trybunalski, dn. 2005-10-26

Do Dyrekcji

Tesco Polska Sp. z o.o.

ul. Wilhelma Jabłońskiego 72a

26-041 Łódź

dotyczy: Junior manager

Nr ref.: RPS 2005

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszenia z "Wiadomości Łódzkich" z dnia 21 października 2005 r., zwracam się do Państwa z prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku junior manager.

Załączam moje curriculum vitae, w którym dostarczam niezbędnych informacji

o swoim wykształceniu i posiadanych umiejętnościach.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończyłam studia o kierunku Zarządzanie firmą na wydziale Zarządzania i Marketingu. W chwili obecnej kontynuuję edukację na tej samej uczelni; uczęszczam na studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie kadrami.

Posiadam doświadczenie zawodowe, które zdobywałam od początku studiów. Myślę, że pomoże mi ono sprostać Państwa wymaganiom, gdyż przez cały ten czas pracowałam wyłącznie na stanowiskach odpowiadających mojemu wykształceniu. Jednocześnie stale rozszerzałam swoje wiadomości i umiejętności. Zatrudnienie w poprzednich miejscach pracy, którymi były przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże, umożliwiło mi poznanie czynników warunkujących tworzenie, organizowanie, funkcjonowanie, zarządzanie i kontrolę nowoczesnej firmy. Ponadto, wieloletnia praca w działach o charakterze administracyjno-ekonomicznym, pozwoliła mi na zaznajomienie się z takimi zagadnieniami, jak prawo podatkowe i handlowe oraz przepisy finansowe i rachunkowe, a także na poznanie innych kwestii, które mają istotny związek z działalnością przedsiębiorstwa na rynku.

Zespoły kadrowe w firmach, gdzie pracowałam, charakteryzowały się niejednorodnością pracowników pod względem liczebności, kompetencji oraz umiejętności. Dzięki temu nabyłam także pewne zdolności interpersonalne, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego zarządzania personelem, a także ułatwiają współpracę z ludźmi.

Uważam, że moje wiadomości oraz kwalifikacje zawodowe w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym kandydatowi na stanowisko junior manager. Chciałabym zatem spożytkować posiadane przeze mnie umiejętności obejmując oferowane przez Państwa stanowisko. Chętnie widziałabym siebie jako współtwórcę sukcesu Państwa firmy, co chciałabym osiągnąć oferując Państwu swoje wsparcie w postaci doświadczenia i wiedzy.

Jeżeli uznają Państwo moje dotychczasowe osiągnięcia oraz predyspozycje osobowościowe za wystarczające do zatrudnienia mnie na stanowisku junior manager, oczekuję na kontakt. Wszystkie informacje zawarte w załączonym cv chętnie uzupełnię podczas rozmowy.

Z góry dziękuję za rozważenie mojej kandydatury i poświęcony czas.

Z wyrazami szacunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).