SPOŁECZNO- POLITYCZNA GENEZA POWSTANIA KOMICJ EDUKACJI NARODOWEJ :

- wyróżniamy dwie grupy przesłanek : zachodnioeuropejskie i polskie.     NA EGZAMINIE ! ;

- przesłanki zachodnioeuropejskie : filozofia oświecenia, doktryna fizjokratyzmu, kasata zakonu jezuitów.

- przesłanki polskie : reformatorkska działalność księdza Stanisawa Konarskiego, powstanie szkoły rycerskiej, atmosfera społeczno- polityczna i kulturana epoki stanisławowskiej, pierwszy rozbiór Polski, kasata zakonu Jezuitów.

- Hasła filozofii oświecenia związane z oświatą ( według ST. Kota)

- każdy człowiek bez względu na swój stan ma prawo do edukacji,