Objętość wyraża się w różnych jednostkach. Podstawową jednostką stosowaną, jest metr sześcienny (1 m3). Jednostka ta jest swego rodzaju pochodną metra. 1 m3 określa objętość zamkniętą przez sześcian o boku 1 metra. Oprócz m3 stosuje się także inne jednostki, stanowiące pewien ułamek m3, lub jego wielokrotność.

mnożnik [m3]

wartość [m3]

słownie

skrót

1054

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Eksametr sześcienny

Em3

1045

1000000000000000000000000000000000000000000000

Petametr sześcienny

Pm3

1036

1000000000000000000000000000000000000

Terametr sześcienny

Tm3

1027

1000000000000000000000000000

Gigametr sześcienny

Gm3

1018

1000000000000000000

Megametr sześcienny

Mm3

109

1000000000

Kilometr sześcienny

km3

106

1000000

Hektometr sześcienny

hm3

100

1

Metr sześcienny

m3

10-3

0,001

Decymetr sześcienny

dm3

10-6

0,000001

Centymetr sześcienny

cm3

10-9

0,000000001

Milimetr sześcienny

mm3

10-18

0,000000000000000001

Mikrometr sześcienny

μm3

10-27

0,000000000000000000000000001

Nanometr sześcienny

nm3

10-36

0,000000000000000000000000000000000001

Pikometr sześcienny

pm3

10-145

0,000000000000000000000000000000000000000000001

Femtometr sześcienny

fm3

10-54

0,000000000000000000000000000000000000000000000000000001

Attometr sześcienny

am3

mnożnik [l]

wartość [l]

słownie

skrót

1018

1000000000000000000

Eksalitr

El

1015

1000000000000000

Petalitr

Pl

1012

1000000000000

Teralitr

Tl

109

1000000000

Gigalitr

Gl

106

1000000

Megalitr

Ml

103

1000

Kilolitr

km3

102

100

Hektolitr

hl

100

1

litr

l

10-1

0,1

Decylitr

dl

10-2

0,01

Centylitr

cl

10-3

0,001

Mililitr

ml

10-6

0,000001

Mikrolitr

μl

10-9

0,000000001

Nanolitr

nl

10-12

0,00000000001

Pikolitr

pl

10-15

0,000000000000001

Femtolitr

fl

10-18

0,000000000000000001

Attolitr

al