Cecha podzielności przez 2 
Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero.
Przykłady: 12, 48, 100, 124 
 
Cecha podzielności przez 3 
Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3. 
Przykłady:
27 bo 2+7=9
123 bo 1+2+3=6
621 bo 6+2+1=9
 
Cecha podzielności przez 4 
Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. 
Przykłady:
120 bo 20/4=5
31884 bo 84/4=21
452136 bo 36/4=9
 
Cecha podzielności przez 5 
Liczba jest podzielna przez 5 jeżeli jej ostatnia cyfra jest 0 lub 5. 
Przykłady: 10, 125, 34240, 345325
 
Cecha podzielności przez 6 
Liczba jest podzielna przez 6 jeżeli spełnia jednocześnie warunek podzielności dla 2 i 3.
Przykłady: 18, 54, 96 
 
Cecha podzielności przez 8 
Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8. 
Przykłady:
89320 bo 320/8=40
36448 bo 448/8=56
324744 bo 744/8=93
 
Cecha podzielności przez 9 
Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. 
Przykłady:
126 bo 1+2+6=9
34281 bo 3+4+2+8+1=18
12300021 bo 1+2+3+0+0+0+2+1=9
 
Cecha podzielności przez 10 
Liczba jest podzielna przez 10 jeżeli jej ostatnią cyfra jest zero.
Przykłady: 50, 1230, 2131300
 
Cecha podzielności przez 25 
Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę: 25, 50, 75 lub są zerami.
Przykłady: 100, 12350, 24322375