Twierdzenie Pitagorasa stosuje się do trójkąta prostokątnego. Mówi ona nam o tym, że w trójkącie prostokątnym kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Zapiszmy to w symboliczny sposób:

Twierdzenie Pitagorasa

Założenie: Mamy dany trójkąt prostokątny ABC, w którym |AB| = c, |BC| = a, |AC| = b

Teza: c2 = a2 + b2

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa mówi nam o tym, że jeżeli w trójkącie kwadrat długości jednego boku jest równy sumie kwadratów długości dwóch pozostałych boków to ten trójkąt jest prostokątny.

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa

Założenie: Mamy dany trójkąt o bokach: a, b, c oraz zachodzi równość: c2 = a2 + b2

Teza: Trójkąt ten jest prostokątny