Twierdzenie to zdanie, którego prawdziwość można udowodnić.

W każdym twierdzeniu można wyróżnić dwie części: założenie i tezę.

                                                   Jeśli założenie, to teza.

Np. Twierdzenie Pitagorasa

Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej.